Kontakta oss

Användning av Sharp BIG PAD-skärmar i affärskritiska miljöer

UK, 22.03.2017

Video South är en på audio- och videospecialiserad leverantör baserad i sydvästra England som har varit verksam sedan 1973. Företagets kunder är sjukhus och universitet över hela Storbritannien och Irland som har stor användning av audio-videoutrustning.

Video South utvecklar hela anläggningar åt sina kunder, och tillhandahåller därmed mer än själva audio-videoutrustningen. Man erbjuder även designexpertis, projekthantering samt utformning och konstruktion av möbler vilket säkerställer att audio‑videoutrustningen och dess omgivande miljö harmonierar.

Företaget har installerat Sharp-skärmar i mer än åtta år, och bestämde sig för att använda Sharps skärmar efter att ha letat efter storformatsskärmar som är lämpliga för medicinska installationer. I denna miljö måste skärmarna tillhandahålla affärskritisk information dygnet runt, och bilder måste hålla hög kvalitet utan ofullkomligheter eftersom läkarna tar livsavgörande beslut utifrån det som visas på skärmarna.

Video South valde Sharps skärmar av många anledningar, inte minst på grund av att de är konstruerade för avbrottsfri dygnet runt-drift vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning när tillförlitlighet är avgörande. Med antireflexbehandling och hög färgkvalitet med UV 2A-teknik är Sharps skärmar det perfekta valet för storskärminstallationer på akutavdelningar.

 - början fanns stora skärmar endast med plasmateknik, vilket är olämpligt på sjukhus då plasmaskärmar inte kan återge gråtoner med den kvalitet som krävs för till exempel radiologi. Så trots att många efterfrågade plasmaskärmar levererade vi aldrig någon till sjukhus. När LCD-skärmarna började introduceras så hade de rätt egenskaper men var för små för de allra flesta ändamål, kommenterar Alistair Holdoway, vd vid Video South.

- Vi letade efter ett kvalitetsmärke som kunde uppfylla kraven inom detta område, och ett företag som fokuserade på skärmteknik, vilket ledde till att vi började samarbeta med Sharp. Jämfört med andra fabrikat så presterar Sharps stora LCD-skärmar betydligt bättre för områden såsom radiologi, vilket ledde till att dessa skärmar snabbt blev vårt förstahandsval för kliniska installationer.

Installationsexpertis

Sjukhusens utrustning måste vara robust, och vårdpersonalen måste kunna lita på att utrustningen är tillförlitlig och inte kommer att drabbas av några avbrott. Sjukhusen har inte alltid någon intern IT-avdelning som kan avgöra vilken utrustning som uppfyller deras behov. Många sjukhus vänder sig därför till Video South för råd om vilken teknik som är lämplig för ett specifikt ändamål.

- Vi använder Sharps produkter för specifika ändamål i våra medicinska installationer, normalt då stora, tillförlitliga och mycket högkvalitativa skärmar krävs, säger Alistair Holdoway.

MDT-rum

En viktig typ av installation som Video South utför på många sjukhus är MDT-rum (rum för multidisciplinära team). Vid komplexa patientfall samlas, antingen fysiskt eller via videokonferens, läkare från olika discipliner i ett sådant rum för att komma fram till den bästa behandlingsvägen.

Dessa rum är ofta utrustade med flera stora, högkvalitativa skärmar så att läkarna kan jämföra information sida vid sida, till exempel röntgenbilder och patologiresultat, vilket möjliggör snabbare beslut i kritiska patientfall.

Akutavdelningar

Ett område där storformatsskärmar börjar efterfrågas allt mer är olycksfalls-, akut- och intensivvårdsavdelningar, där dygnet runt-vård innebär att smidig överlämning mellan skift är oumbärligt. Detta har traditionellt gjorts med skrivtavlor och blädderblock, men interaktiva skärmar börjar tas i bruk allt mer. De viktigaste fördelarna med att övergå till interaktiva skärmar är minimering av fel och bättre patientvård.

En annan fördel är att data från övervakningsapparatur, som normalt är försedda med videoutgångar, kan visas på skärmen för observation och analys. Därmed behöver inte avdelningspersonalen manuellt kontrollera varje övervakningsutrustning på avdelningen.

Simuleringsrum

Video South installerar även allt fler storformatsskärmar i simuleringsrum på sjukhus som används för att testa hur personal på lägre nivå arbetar i en modellmiljö. Dessa rum är utrustade med en uppsättning medicinsk utrustning och attrappatienter, plus kameror och mikrofoner så att utbildningspersonalen kan studera personalens arbete utan att störa. Normalt krävs stora skärmar i observationsrummet så att små detaljer kan ses tydligt.

Om du vill ha mer information om Sharps interaktiva BIG PAD-skärmar, kontakta oss för en demonstration för ditt kontor, sjukhus eller klassrum.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social