Kontakta oss

UCCT - Videoväggar

I standardmässiga videoväggar skiljer sig ofta vitpunkten mellan de olika skärmarna. Mörka fläckar kan också påverka kvaliteten i innehållet som visas. Detta grumlingsfenomen kallas "Mura", en japansk term för "ojämnheter", och är normalt sett irreparabelt.

Sharp har den perfekta lösningen...

Sharps UCCT-teknik (Uniform Colour Calibration Technology) tar bort alla Mura-fläckar och synlig olikformighet genom RGB-förstärkning för varje berörd pixel. Resultatet är helt konsekvent vitpunkt och färgåtergivning över hela visningsytan.

Hur det fungerar

Steg 1 – Videovägg + UCCT

UCCT är en ”3D pixel för pixel”-hårdvarukalibrering i fabriken, där en toppmodern ”xyz”-kamera används för att tillämpa Mura-korrigering och färgkalibrering via en kombination av uppslagstabeller (Look Up Tables - LUT).

Därefter är en första förbättring synlig, men varje bildskärm har sin egen UCCT-profil och vitpunkten kan fortfarande skilja sig mellan skärmarna i en videovägg. För bästa resultat erfordras därför nästa steg.

Steg 2 – Videovägg + UCCT + Kalibrering

En extern sensor mäter varje bildskärms vitpunkt och färgprofil. Sharps DITwC-programvara (Display Installation Tool with Calibration) uppdaterar (hårdvarukalibrering) skärmarnas LUT för att överensstämma över hela väggen.

Kalibrering med den externa sensorn tillämpas för varje skärm, och vitpunkterna matchas med DITwC för att skapa den perfekta videoväggen. Mura-korrigeringen förblir oftast stabil under hela livslängden, men ibland kan kalibreringen behöva uppdateras med DITwC-programvaran då åldringseffekter kan orsaka olika vitpunkter.

En unik metod

Sharps UCCT är en verkligt branschledande process, eftersom ingen annan leverantör erbjuder:

  • L*ab-baserad Mura-korrigering: Skapar en linjär representation av alla uppfattningsbara färger som ligger nära det mänskliga ögats färguppfattning
  • 3D-färgkontroll: Använder en kombination av inbyggda separata uppslagstabeller för färghantering (LUT - Look Up Tables)
  • Vitpunktsfärgkalibrering: Ger fullständig matchning till en fördefinierad färgtemperatur från skärmkanten till centrum och över alla skärmar med L*ab

Skärmarna är perfekt enhetliga och perfekt matchade över en hel videovägg – vilket ger dig det perfekta sättet att skapa en högeffektiv, högkvalitativ visning.