Kontakta oss

Trender inom digitala skärmar och audiovisuell utrustning för 2019 och framåt

Birgit Jackson, affärschef för Visual Solutions på Sharp Europe, förutspår tre trender inom framtidens audiovisuella utrustning, från effektivare möten till smarta byggnader. Läs vidare så får du veta mer om hur vi ser på framtiden.

2018 var ett bra år för audiovisuella produkter och lösningar. Detta är ett dynamiskt område med tillväxt i alla våra marknadssegment, från interaktiva skärmar som kan användas för teamwork på kontoret till digitala skyltar som kan användas för att inspirera och informera i butiker, nöjesanläggningar, tåg- eller busstationer och konferenscentrum. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt på de områden som presenteras nedan.

 

Effektivare möten med skärmar

En av de starkaste trenderna på senare år har varit en ökad användning av skärmar för att underlätta samarbete. Med tanke på att allt färre möten nu genomförs ansikte mot ansikte kan detta låta underligt, men det verkar som om det mindre antalet fysiska möten gör att vi uppskattar dem mer.

Sådana möten, när de faktiskt äger rum, är numera så värdefulla att organisationer är måna om att skapa en så bra upplevelse som möjligt. När man träffas vill man ha tillgång till en interaktiv skärm som är enkel att använda för att kunna dela med sig av innehåll och samarbeta.

Det växande antalet virtuella möten har också lett till en ökad efterfrågan på skärmar. Videokonferenser blir allt vanligare enligt ett antal studier, av vilka den senaste utförts av Forrester Consulting på uppdrag av Polycom, som numera är en del av Plantronics. I denna studie angav tre fjärdedelar av alla beslutsfattare att antalet videokonferenser hade ökat under de senaste två åren.

Under 2019 kommer skärmar inte bara att göra det lättare att utbyta information, utan också förbättra själva möteslokalen. Vi kommer i framtiden att se skärmar med inbyggda sensorer. En skärm skulle till exempel kunna känna av när människor kommer in i rummet och slås på automatiskt. Den skulle också kunna övervaka ett rums temperatur och luftkvalitet och hålla koll på hur ofta det används. Det kommer att ge företag viktig information om sina möteslokaler och om hur de kan optimera användningen av dem.

I februari på ISE i Amsterdam lanserar vi Windows Collaboration Display som använder sensorer, övervakar omgivningen och hjälper smarta byggnader att skapa optimala förhållanden. Det här är nästa steg i utvecklingen av den interaktiva skärmen – en skärm anpassad för smarta byggnader som utnyttjar potentialen i AI (Artificial Intelligence) och IoT (Internet Of Things) för att göra mötesrum mer produktiva.

 

Bättre skärmupplösning som möjliggör nya tillämpningar

4K håller på att bli standardresolutionen för många, men 8K är nästa logiska steg mot en skärm som visar bilder som är så nära verkligheten man kan komma.

Vi tror att 8K kommer att utvecklas på samma sätt som 4K. Efter att 4K-kamerorna kom ut på marknaden gjordes redigeringsutrustning om för att vara kompatibel med 4K, och teknik för datakomprimering och dekomprimering blev etablerad. Det ledde till en övergång från 2K till 4K för de flesta stora skärmar. Vi vill öka efterfrågan på 8K på samma sätt, genom att skapa ett ekosystem med kameror och skärmar som använder 8K för att göra det lättare att sprida 8K-film.

Japan är ledande när det gäller att införa högre upplösning. Där började den nationella tv‑stationen NHK och kommersiella tv-stationer använda 4K- och 8K-programmering i december. Många andra tv-bolag runtom i världen har också påbörjat små eller stora försök med 8K.

8K är emellertid inte bara en konsumentprodukt med högre upplösning utan kan också leda till många nya affärstillämpningar med stor potential att förbättra våra liv. Inom hälso- och sjukvården kommer man till exempel att kunna se fler detaljer, vilket kan göra det möjligt att ställa diagnoser och operera patienter på avstånd.

Inom affärsvärlden innebär 8K möjligheter för reklam- och designbyråer. När det gäller fordonssektorn ser vi redan hur företag testar 8K-kameror för att skapa hyperverkliga bilder och filmer av fordonsprototyper. På så sätt kan reklam tas fram under tiden som produktionen pågår, vilket kortar den tid det tar för en ny produkt att nå marknaden.

 

Skärmar som smälter in i omgivningen

Skärmar kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll i vår vardag, men de blir svårare att upptäcka. De kommer att bli tunnare och få nya typer av ramar och börja smälta in bättre i omgivningen.

Jag tror att vi inom kort får se mer okonventionella skärmar i vardagliga situationer, till exempel böjbara skärmar som är mer som digitala affischer än en traditionella skärmar. Det skulle ge möjlighet att montera skärmar på ytor som inte är platta.

Jag föreställer mig att skärmar i framtiden kommer att vara helt integrerade i sin omgivning, som om de vore en del av den. De blir nästan en del av själva byggnaden, vare sig de sitter på utsidan eller insidan.

Det kommer också att bli vanligare att interagera med skärmar med hjälp av mobil utrustning. Det kommer bland annat att vara enkelt att skicka innehåll till, eller motta innehåll från, en skärm. Det kommer att göra det enkelt att ladda ner information från skyltar, till exempel i köpcentrum eller på flygplatser, och ta den med sig.

Sharp Visual Solutions kommer att delta på ISE-mässan i februari 2019 (hall 12, monter E100). Besök oss där för en demonstration av Sharps Windows Collaboration Display med IoT-sensorer. Eller besök vårt innovationsområde, där du kan få uppleva några av framtidens produkter, bland annat vår 8K-videokamera.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social