Kontakta oss

Välj en professionell skärm för kontorsbruk istället för en vanlig TV

Här listar vi sex anledningar till att en professionell skärm är bättre för kontorsbruk än en vanlig TV.

Om du avser att köpa en skärm för kontorsbruk, oavsett om den ska användas som digital reklamskylt i receptionen eller för presentationer i mötesrummet, så kanske du kan tänka dig såväl en TV som en professionell skärm. En TV har ofta hög bildkvalitet och är vanligtvis billigare i inköp, så vad är problemet?

Här listar vi sex anledningar till att en professionell skärm är bättre för kontorsbruk.

1: En vanlig TV är konstruerad för användning i hemmiljö. Även om den ser snygg och fin ut så är byggkvaliteten tänkt för de drifttemperaturer och drifttimmar som råder i normal hemmiljö.

Professionella skärmar är konstruerade med högre kvalitetskrav. Chassi, panel och övriga komponenter är tåligare och konstruerade för omgivningar där temperatur, vibrationer och drifttid varierar mer och är mer extrema än i ett genomsnittligt hem.

2: På ett kontor kan det finnas behov av att montera skärmen på olika sätt stående eller liggande.
TV-apparater för konsumentbruk är konstruerade för liggande placering, och fungerar inte korrekt stående.

Professionella skärmar är specifikt konstruerade för många olika datoringångar och typ av videosignaler och utgör på detta sätt en komplett lösning.

3: Ljusstyrkan på professionella skärmar är högre vilket gör att de kan användas under de skiftande ljusförhållanden som kan råda på kontor. Dessutom används antireflexbehandling för minimering av reflexer, medan TV-paneler istället är högglansbehandlade för högre bildkvalitet och högre upplevd kontrast.

Detta innebär att en professionell skärm kan användas i mer varierade miljöer och situationer och under skiftande ljusförhållanden och fortfarande ge mycket god betraktningsvinkel och färgmättnad.

4: Metoden att överföra och utbyta data med skärmen är ytterligare en viktig aspekt. Nätverks- och
RS-232-anslutning är ovärderliga kommunikationsfunktioner på en professionell skärm, men finns inte alltid, eller har begränsad funktionalitet, på en vanlig TV.

Med nätverks- och RS-232-anslutning kan en mängd funktioner användas, till exempel slå på skärmen från vänteläge via nätverket eller enkelt fjärrövervaka och fjärrstyra den. Alla dessa egenskaper möjliggör ett mer flexibelt arbets- och användningssätt.

5: TV-apparater är konstruerade för anslutning till hemmiljöutrustning för exempelvis medieströmning via ett lokalt nätverk, och har funktioner för olika bildkvalitetslägen, styrning av digitalboxar och ljudsystem. Många av dessa funktioner används eller erfordras inte i kontorsmiljö.

Istället har professionella skärmar en mängd ytterligare funktioner specifikt utvecklade för professionella miljöer, såsom schemaläggning av funktioner, inställning av färgbalans och färgtemperatur, videoväggläge, indikeringslampor och funktionsspärr. Med extrafunktioner såsom dessa kommer du att upptäcka att en genomsnittlig professionell skärm är betydligt mångsidigare än en TV för hemmiljö.

6: När det gäller garantier kan valet av en standard-TV visa sig vara dålig ekonomi på ett kontor. En TV är avsedd för användning i hemmiljö, och garantin är ofta begränsad om TV:n används i kommersiell miljö. I händelse av reparation måste den dessutom ofta returneras till säljstället med en reparationstid på 10 dagar eller mer utan möjlighet till låneutrustning.

Jämför detta med standardgarantin för en professionell skärm, som ofta är tre år och inkluderar reparationsservice inom ett dygn. Om skärmen måste transporteras till en verkstad för reparation inkluderar garantin ofta en låneskärm under reparationstiden.

Detta är de viktigaste anledningarna till att välja en professionell skärm för kontorsbruk. För mer information, läs om Sharps professionella skärmar.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social