Kontakta oss

Tips för snabbare utskrift och dokumentdelning

London, 20.09.2016

Upptäck hur kontorsproduktiviteten kan ökas med hjälp av nedanstående tips för snabbare utskrift och dokumentdelning.

Sharps ambition är att förbättra kontorsrutinerna med hjälp av lättanvända och snabba produkter som kan kommunicera med varandra och hjälpa människor att arbeta på ett smartare sätt. Vi är experter på att fortlöpande förbättra våra produkter därför att vi lyssnar på vad användarna behöver. Vi intervjuade nyligen mer än 6 000 europeiska kontorsarbetare om den teknik de använder i arbetet och hur den ibland skapar problem.

Vi fann att genomsnittsarbetaren slösar bort 19 arbetsdagar varje år till följd av långsam eller ineffektiv teknik. De problem som bidrog mest till bortslösad tid var långsam uppvärmning av skrivare, inkonsekvent fillagring och dålig dokumenthantering.

I genomsnitt ägnas 12 minuter och 51 sekunder per dag åt sökning efter dokument, och ytterligare 9 minuter och 22 sekunder åt bildsökning på servern. Något mindre tid förslösas på utskrift: 6 minuter och 25 sekunder ägnas åt väntan på uppvärmning av skrivaren, och ytterligare 8 minuter och 46 sekunder åt väntan på utskrift av dokument.

Summan av detta blir svindlande 13 timmar per månad som varje europeisk kontorsanställd slösar bort på enbart dokumentsökning och väntan på skrivare.

Med detta i åtanke bad vi tidsplaneringsexperten Clare Evans (författare till bästsäljaren ”Time Management for Dummies”) att ge några tips och råd som kan tillämpas på alla kontor. Dessa tips finns samlade i vårt faktablad "Frigör 19 förlorade arbetsdagar per år och anställd" som kan hämtas kostnadsfritt.

Snabbare utskrifter

Sharp utvecklar tidsbesparande funktioner för sina maskiner. Våra senaste MX‑multifunktionssystem har en mängd funktioner som förbättrar arbetsflödet, optimerar personalens produktiviteten och ökar verksamhetens lönsamhet. Exempel på sådana funktioner är rörelsedetektorer som börjar värma upp skrivaren när du närmar dig den, och Office-direktutskrift som medger utskrift direkt från ett USB-minne.

Sharpdesk Mobile-appen ger ännu mer flexibilitet genom trådlös utskrift från din telefon eller surfplatta till ett multifunktionssystem som stöder denna funktion, utan att du behöver logga in till nätverket eller vänta på att din dator ska starta.

Förbättrad dokumenthantering

Delning av filer med kolleger är mycket vanligt och förekommer inom alla typer av verksamheter. Detta kan emellertid medföra många olika problem i form av att du till exempel måste be en kollega att mejla dig en fil eller att du måste bevaka de senaste ändringarna i ett dokument, vilket ofta tar en massa extra tid.

Användning av en molnbaserad fillagrings- och fildelningstjänst för lagring av filer är ett effektivt sätt att minska tidsslöseriet i sådana situationer. Med våra smidiga molnbaserade dokumenthanteringssystem kan digitala filer lagras direkt i molnet och dokument kan scannas från Sharps multifunktionssystem. Dokumenten kan indexeras och går att hitta via fritextsökning eller enkla strukturer. Det gör att användarna på ett enkelt sätt alltid kommer åt den senaste versionen, oavsett var dom befinner sig, och all information är samlad på en säker och tillgänglig plats.

På webbsidan Unlock hittar du ännu fler tidsplaneringstips för kontoret.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social