Kontakta oss

Tips om hur du använder teknik för att motivera din personal

UK, 15.03.2017

Stefan Haefliger, professor i Strategic Management and Innovation vid Cass Business School, delar med sig av sina råd om teknik och motivation. Och om du tycker dig ha motivationsproblem kan vi erbjuda några olika lösningar.

 

Gör tekniken på din arbetsplats att du känner dig mer motiverad, eller är det tvärtom? I vår senaste undersökning upptäckte vi att tekniken på arbetsplatsen gör att anställda känner sig frustrerade i genomsnitt tre gånger om dagen, och är en av anledningarna till anställdas negativa känslor för arbetsplatsen.

Vi gjorde en undersökning med 6 000 kontorsanställda i hela Europa och upptäckte att många saknar rätt verktyg för att göra sitt jobb. 43 % av de anställda tycker att tekniken på arbetsplatsen är restriktiv och begränsande, 26 % erkänner att de har låtsats att teknisk utrustning varit trasig för att slippa använda den, och 39 % föredrar att använda sina personliga enheter istället för dem på arbetsplatsen då de tycker att dessa är enklare att använda.

Det verkar stämma överens med de mer allmänna klagomålen på arbetsplatsen. 77 % av alla kontorsanställda beskriver sin arbetsplats negativt: 28 % tycker att arbetsmiljön är oinspirerande, 34 % att arbetsplatsen är lugn och 15 % att den är tråkig. Bara 19 % beskriver sin arbetsmiljö som motiverande. När de tillfrågades varför de beskriver sin arbetsplats på detta sätt sade en tredjedel att orsaken är gammaldags och frustrerande arbetsmetoder (28 %), och en fjärdedel sade att de måste lägga alltför mycket tid på tråkigt pappersarbete (31 %).

Vi bad Stefan Haefliger, professor i Strategic Management and Innovation vid Cass Business School, att dela med sig av sina råd om teknik och motivation. Hans tips och tricks utgör grundvalen i Sharp Unlock-faktabladet.

Med mer än 100 års erfarenhet av användning av teknik för motivering av personalen går vi dessutom igenom många tips om hur du engagerar personalen och ser till att tekniken som används på ditt kontor eller din arbetsplats uppfyller deras behov.

Detta faktablad som kan hämtas kostnadsfritt täcker allt som krävs för att du ska kunna börja fundera på hur teknik kan bidra till att motivera och inspirera personalen i ditt företag.

Ladda ner faktablad Gör din kontorsutrustning dig mindre produktiv?

Kontakta oss

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social