Kontakta oss

Svenskarna har svårast att hålla sig motiverade

Undersökningen visar att 2 av 3 (63%) svenska unga, och mer än hälften (55%) av de som är mellan 38-45 år, har svårt med motivationen.

En europeisk undersökning* från Sharp visar att svenskarna har svårast att hålla motivationen uppe under hem- och distansarbete. Undersökningen visar att 2 av 3 (63%) svenska unga**, och mer än hälften (55%) av de som är mellan 38-45 år, har svårt med motivationen.

Eftersom många fortsätter att arbeta på distans har vi svårt att hålla motivationen uppe och de anställda är bekymrade över sina karriärmöjligheter, där över hälften (51%) är oroliga för att bibehålla kompetensen och känner en avsaknad av utbildning.

Nästan två tredjedelar (61%) av de anställda under 30 år tycker att hem- och distansarbete gör det svårt att hålla sig informerade om vad som händer inom företaget, och 55% känner sig avgränsade från sitt team.

Undersökningen visar samtidigt att över hälften (51%) av de som är under 30 år, känner sig mer produktiva av hem- och distansarbete, och att det är tekniken som gjort det möjligt för 63% att göra sitt jobb mer effektivt. Förutom den positiva effekten som tekniken ger, verkar de under 30 år känna avsaknaden av grundläggande kompetens som de anser behövs för sin karriärutveckling.

-Siffrorna från undersökningen visar att 63% anser att kompetensutveckling och utbildning blivit allt viktigare för dem under tiden med hem- och distansarbete. Därför är det av stor vikt att arbetsgivaren tillgodoser behoven och med teknikens hjälp möjliggör för motiverande utbildningar, seminarier samt workshops, och på så sätt säkerställer vi framtidens arbete, säger Stefan Lögdberg, Nordic Commercial Director, Sharp.

 

* Undersökningen är utförd av Censuswide på uppdrag av Sharp. I undersökningen medverkar 6 018 kontorsanställda i små och medelstora företag (10-250 anställda) i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Sverige, Italien och Polen. Undersökningen är utförd 03.09.2020-11.09.2020.

** 21-24 åringar.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social