Kontakta oss

Varför Sharp

Välja solmoduler—de viktiga faktorerna

Företag i solindustrin tillhandahåller potentiella kunder med många data och dekaler på sina produkter. Men vilka data är viktiga och vad krävs av en bra solcellspanel?

Gediget företag med pålitlig kvalitet

Ett solenergisystem är en långsiktig investering. För att bli nöjd med ditt beslut under lång tid måste du kunna lita på kvaliteten. Sharps 100-åriga historia och mer än 55 års erfarenhet av solenergiteknik gör att du kan lita på din investering. Med Sharp Energy Solutions Europa har ett centrum för innovativa energilösningar växt fram på den europeiska marknaden.

Ekonomisk stabilitet

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) har etablerat ett graderingssystem för klassificering av solcellspaneltillverkare. Företag där den ekonomiska tillförlitligheten bedömts vara positiv klassificeras som första klassens tillverkare. Sharp Electronics fanns i listan över Tier 1-solenergiföretag i maj 2015 och står därmed för finansiell stabilitet. Detta är i sin tur en viktig indikation för garantiuppfyllelsen.

Utmärkelse som PV-tillverkare i toppklass

EUPD Research belönar PV-tillverkare baserat på märkeskännedom, kundval och distribution. Enligt den senaste undersökningen rankas Sharp Electronics bland PV-branschens topptillverkare i Storbritannien och Tyskland.

Lokal närvaro

Sedan 1968 har Sharp en lokal gren i Europa. Genom lokal teknisk service och ett stort installatörsnätverk får du heltäckande rådgivning.

Prestanda

Pmax avser effekten för varje solcellspanel. Den anges i Wp (Watt peak) och avser solcellspanelens elektriska toppeffekt under standardmässiga testförhållanden. Sharp erbjuder olika moduler på mellan 250 Wp och 300 Wp.
Respektive värden finns angivna på modulens typskylt eller på databladet.

Verkningsgrad

Verkningsgraden är förhållandet mellan det som kommer in (solenergi) och det som kommer ut (soleffekt). Vanligtvis jämförs modulernas verkningsgrad. Vissa tillverkare specificerar dock även cellernas verkningsgrad. Du måste därför se till att jämföra rätt värden med varandra. Bättre prestanda och högre verkningsgrad rekommenderas särskilt då utrymmet på taket är begränsat. Sharps solcellspaneler har mycket hög verkningsgrad, upp till 19,8 %.

Kvalitets- och miljöcertifikat

Det finns olika kvalitetsmärkningar på marknaden. För slutanvändaren är det ofta svårt att se av vilken organisation de utfärdats och för vilka kriterier.

Sharps solcellspaneler har följande kvalitetsmärkningar:

IEC: Utfärdas för säkerhet, kvalitet och hållbarhet (IEC/EN 61215 och IEC/EN 61730) av IEC (International Electrotechnical Commission). TÜV och VDE handhar dessa certifieringar, bland andra

ISO: Utfärdas för kvalitetsstandarder (ISO 9001) och miljöstandarder (ISO 14001) av ISO (International Organization for Standardization).

CE: Tillverkaren intygar att produkten uppfyller de europeiska direktiven.

MCS: Godkännande för försäljning i Storbritannien

Celltekniker

Det finns två dominerande tekniker på marknaden: polykristallina och monokristallina celler. Monokristallina celler har vanligen högre verkningsgrad, men är dyrare att tillverka. Polykristallina celler kan framställas mer kostnadseffektivt, men har något lägre verkningsgrad. I slutänden är det utrymmet på ditt tak som avgör vilken teknik som är mest fördelaktig för dig. Om utrymmet är begränsat kan du få högst effekt med monokristallina moduler.

Garantier

Solenergitillverkare specificerar två olika garantier: produktgaranti och prestandagaranti. Uteffekten hos en solcellspanel minskar normalt under dess drifttid. Den maximala minskningen regleras av prestandagarantin. Sharp ger 10 års garanti på produkten och 25 års linjär prestandagaranti. Vissa tillverkare specificerar en prestandagaranti som inte är linjär. Sharps linjära prestandagaranti innebär god planeringssäkerhet för ditt solenergisystem.

Robust produktutförande

Beroende på var solcellspaneler installeras så utsätts de för miljöpåverkan och måste därför vara mycket tåliga.

Vid tillverkningen använder Sharp därför högkvalitativa komponenter som godkänts för svåra miljöförhållanden.

Sharp har ett brett utbud av fotovoltaiska paneler. Fråga efter Sharps förmånliga paketerbjudanden, där såväl solcellspaneler som lagringslösning och inverterare ingår.

Ekonomiska fördelar

Stigande elpriser, lägre kostnader för solenergisystem – sammantaget innebär detta att inköp av PV-system är en betydelsefull investering i framtiden, både ur ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Nyheterna om nedgång i feed in-tariffer har i många länder skapat intryck av att solenergiproduktion inte längre lönar sig. Förutom feed in-tarifferna finns det dock andra faktorer som gör användning av solenergisystem ekonomiskt fördelaktigt.

På senare år har kostnaden för elektricitet från det allmänna elnätet stigit snabbt i Europa, med i genomsnitt 4,3 % per år. Ytterligare ökningar kan förväntas. På samma gång har priserna för solcellspaneler sjunkit betydligt, vilket i sin tur får en positiv effekt på investeringskostnaderna.

Detta betyder att produktionskostnaderna för solelektricitet i princip har minskat. Solel är nu mer överkomlig än konventionellt producerad elektricitet, och de ekonomiska fördelarna kommer att öka med stigande kostnader för köpt energi. Ett privat solenergisystem säkerställer fundamentalt oberoende från priser som styrs från annat håll.

Statlig finansiering

Vissa europeiska länder har finansieringsprogram för att stödja energirevolutionen. Fråga din installatör beträffande möjligheterna i ditt land.

Skattebesparingar

Beroende på nationella skattelagar kan inköp av ett solenergisystem (PV-paneler och batterilagring) i vissa europeiska länder vara fördelaktigt med tanke på skatteavdrag. Fråga din skatterådgivare beträffande villkoren i ditt land.

Framtida energinätverk

Vissa tillverkare av lagringslösningar arbetar på ytterligare fördelar för framtiden. En av våra samarbetspartners i Tyskland har redan börjat sätta upp ett program som möjliggör kostnadsfri lagring och användning av överskottsenergi från det allmänna nätet. Med din egen lagringslösning har du chansen att dra nytta av framtida möjligheter.

CO2-fotavtryck

Ta ansvar för morgondagen

Idén om klimat- och miljöskydd är nu fast förankrad i det kollektiva medvetandet. Och därmed är den ett av huvudargumenten för produktion av ren energi.

En stor majoritet av forskarna antar att CO2-utsläpp orsakar ökade koncentrationer av atmosfäriska växthusgaser och därmed global uppvärmning. Denna temperaturökning hotar inte bara stabiliteten i det globala klimatsystemet utan även näringsbasen för världens befolkning, kustbygdernas existens och mångfalden hos djur och växter.
(Source: Fraunhofer Institute).

Många människor förlitar sig redan på den helt utsläppsfria och rena elproduktionen från ett av våra solenergisystem. Och detta innebär — oavsett ekonomiska eller politiska aspekter — ett betydelsefullt bidrag till bevarandet av vår miljö och livet för framtida generationer.

Ditt eget bidrag

Exempel: Ett tvåpersonshushåll har en genomsnittlig årlig strömförbrukning på 2500 kWh. Om solel används istället för konventionell elektricitet motsvarar besparingarna det som:

ett genomsnittligt träd omvandlar till syre varje år

- en genomsnittlig bil släpper ut under 8750 kilometers körning
(Källa: www.klimanko.de)

Solenergiexpertis hos Sharp

Sharp har arbetat med solenergi sedan 1959. Vår ansvarskänsla för miljön gör Sharp till en global drivkraft när det gäller forskning och utveckling av fotovoltaiska lösningar.

Sharps PV-moduler finns installerade i system för privata hem, offentliga byggnader och hyreshus, satelliter, fyrar, vägtrafik och industri. Den stora bredden i användningsområden visar att Sharps PV-moduler kan integreras i många olika miljöer.

 • 2014

  Bildandet av Sharp Energy Solutions Europa. Kompetenscentrum för innovativa energilösningar

  2013

  Utveckling av världens effektivaste solcell, med en verkningsgrad på 44,4 %

  2011

  Driftstart för ett av de största kraftverken (73 MW, i Thailand)

 • 2010

  för Sharps kommersialisering och industrialisering av solceller

  (IEEE = International Institute Electrical and Electronics Engineers)

  2008

  Först i världen med en kumulativ solcellsproduktion motsvarande 2 GW

  2005

  Utveckling av solceller som släpper igenom ljus och kan användas som tillverkningsmaterial i fönster

 • 2000

  Globalt ledande tillverkare av solceller/-moduler

  1992

  Utveckling av polykristallina och monokristallina kiselceller

  1980

  Utveckling av amorf tunnskiktsteknik

 • 1976

  De första räknarna med solcellsbatterier börjar säljas

  1970

  Produktionsstart för PV-celler för användning i rymden

  1959

  1963 Lyckad massproduktion av solceller