Kontakta oss

Skydda din information

Skrivare och multifunktionssystem är oumbärliga för din organisations dokumentarbetsflöden och affärsprocesser. Om de inte hanteras på ett lämpligt sätt kan de emellertid utgöra en svag punkt när det gäller nätverks- och datasäkerhet. I och med ändrade regelverk och bestämmelser, såsom allmänna dataskyddsförordningen, har vi förstått att organisationer behöver så mycket hjälp och support som de kan få.

Ju mer avancerade och integrerade multifunktionssystemen blir, desto större risk löper konfidentiell information som kopieras, skrivs ut, scannas eller faxas. Alla företag är skyldiga att skydda sina kund- och personaluppgifter, och den 25 maj 2018 trädde EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation; GDPR) i kraft i alla EU-länder.

Sharp tillhandahåller en uppsättning integrerade säkerhetsfunktioner som skyddar organisationens information och dokument mot många olika typer av faror. Vi ger dig nödvändiga verktyg för att hantera och övervaka din säkerhetspolicy för utskrift, och hjälper dig att skydda konfidentiell information oavsett om den skrivs ut, kopieras, scannas, faxas, lagras eller delas i nätverket.