Kontakta oss

Sharps interaktiva BIG PAD-skärmar och pennmjukvara: utvecklade för enkel användning från första början

Sharp, 08.03.2017

Med Sharps interaktiva BIG PAD-skärmar kan du arbeta på helt nya sätt, interagera med data och samarbeta med andra. Men om du aldrig har använt en interaktiv skärm förut?

Vi har utvecklat BIG PAD för att den ska vara lätt att använda. För att underlätta övergången från en skrivtavla till en interaktiv skärm gjorde vi den grundläggande funktionen – att skriva – så lika som möjligt.

Detta möjliggörs av Sharps pennmjukvara som ger exceptionellt snabb respons och intuitiv, enkel hantering. Vi har försökt utveckla hård- och mjukvaran så att en normal användare kan skriva snabbt, säkert och bekvämt utan avbrott.

Tillit är speciellt viktigt för lärare eftersom de använder utrustningen framför en grupp kritiska åhörare och måste upprätthålla klassens respekt. Syftet är att läraren inte ska behöva tänka på den underliggande tekniken, utan kunna lita på att den helt enkelt fungerar och fokusera på undervisningen.

Sharp Pen-menyerna

Sharps pennmjukvara är specifikt utvecklad för BIG PAD-skärmens styrenhet. Mjukvaran har förfinats kontinuerligt och har blivit allt snabbare och allt mer lättanvänd.

Det tydligaste exemplet på detta är menysystemets ikoner. I vår senaste version ser användaren en kvadratisk ruta med ikoner i en 3 x 3-matris.

Efter att vi hade undersökt vilka ikoner som används mest placerade vi dessa på den första skärmen, medan funktioner som används mer sällan finns på efterföljande sidor.

För den som är ovan vid mjukvaran, såsom förstagångsanvändare eller de som sällan använder utrustningen, är det en stor hjälp att ha snabb tillgång till de vanligaste funktionerna. En annan fördel är att menysystemet inte upptar för mycket värdefullt skärmutrymme och att skärmen inte upplevs som överhopad med information.

Eftersom menysystemet är anpassningsbart kan erfarna användare välja vilka ikoner som ska placeras på de olika sidorna.

Interaktion med skärmen

Sharp har underlättat interaktionen med BIG PAD tack vare både pennmjukvaran och själva pennan man skriver med.

Sharp har två penntyper: passiv och aktiv. Den passiva pennan är det mest grundläggande sättet att skriva på skärmen och fungerar ungefär som att använda ett finger. Den aktiverar skärmens kapacitiva område, den infraröda strålen, när du vidrör skärmen.

Den aktiva pennan är betydligt mer mångsidig och möjliggör ett arbetssätt som är tilltalande för många. Med denna penna kan du enkelt aktivera och visa pennmjukvarans användargränssnitt, och tryckgivaren på den lätta pennans spets gör att du kan skriva utan avbrott och med hög precision.

Dessutom kan du välja kortkommandon med hjälp av pennan, till exempel byta pennfärg genom att klicka på en knapp eller snabbt välja andra menyalternativ. Varje penna har sin egen tilldelade meny, som kan visas till och med när upp till fyra personer skriver på skärmen samtidigt.

Handskrivna anteckningar på skärmen kan snabbt omvandlas till text och sparas med hjälp av funktionen för handskriftsigenkänning. Man kan därmed skapa snygga, lättlästa kopior av skärminnehållet.

Med BIG PAD i presentationsläge kan du använda den aktiva pennan som ett flexibelt presentationshjälpmedel och smidigt klicka på den för att gå framåt eller bakåt mellan bilder.

Nätverk och Sharps pennmjukvara
Med pennmjukvaran kan du också skapa anteckningar på dokument och bilder som kan sparas antingen på en disk i det lokala nätverket eller länkas till en molnbaserad server. En av de stora fördelarna med att spara filer i molnet är att de är enkelt tillgängliga för andra.

Som lärare kan du till exempel visa lektionsöversikter eller dokument lagrade som du har förberett tidigare på BIG PAD, och låta pennmjukvaran automatiskt hämta dessa.

När du skapar anteckningar under en lektion kan pennmjukvaran automatiskt överföra dessa när du sparar dokument på BIG PAD. Genom att den interaktiva skärmen är ansluten till nätverket kan du spara mycket tid i dina dagliga arbetsrutiner.

Sharp BIG PAD är utvecklad för intuitiv och enkel användning. Om personalen känner osäkerhet inför övergången till ny teknik kan vi erbjuda utbildning som en del av installationen.

Många användare känner att efter ha använt pennmjukvaran och den interaktiva skärmen för första gången försvinner deras tidigare betänkligheter inför den nya tekniken.

Om du vill ha mer information om Sharp BIG PAD och pennmjukvaran, kontakta oss för en demonstration för ditt klassrum eller kontor.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social