Kontakta oss

Sharp och Festo skapar mötesrum där människorna prioriteras

Festo, ett tyskt företag inom automationsteknik, planerade att utrusta sina mötesrum med pekskärmar och videokonferensutrustning så att de anställda effektivare skulle kunna presentera idéer och genomföra fjärrmöten. Företaget valde Sharp som partner för sitt Festo Room System på grund av Sharps flexibla skärmsortiment, och anskaffade BIG PAD-skärmar i storlekarna 60", 70" och 80". Man har funnit att skärmarna är så lättanvända att vem som helst snabbt kan börja använda dem.

Festo-koncernen är en ledande tillverkare av automationsteknik såsom trycklufts- och elmotorteknik för anläggnings- och processautomatisering. Det familjeägda företaget har sitt huvudkontor i Esslingen i Tyskland, och har 18 000 anställda vid 250 filialkontor och oberoende dotterföretag i 61 länder.

2015 slutförde företaget uppförandet av sitt avancerade automationscenter vid det tyska huvudkontoret. Byggnaden inrymmer 400 anställda, teknik- och kundcenter samt Festos tyska säljorganisation. Här har Festo personliga möten med sina kunder och utvecklar i samarbete med dem idéer och projekt samt utför tester, implementerar optimeringar och tillverkar prototyper.

Med det nya automationscentret önskade företaget skapa större flexibilitet och interaktion för de anställda, underlätta kommunikation och stimulera kreativa arbetsmetoder.

Fokus på användbarhet, ergonomi och design

Företaget utvecklade Festo Room System för att skapa mötesrum som kan bidra till ökad produktivitet för både kunder och anställda. Lösningen innebär att personalen kan använda konferensteknik av standardtyp liknande den som används vid deras arbetsstationer, vilket gör användningen intuitiv.

För interaktiva presentationer behövde Festo lättanvända och högkvalitativa skärmar som smidigt kunde integreras med Room System. I sökandet efter en leverantör av LCD-skärmar som uppfyllde dessa krav valde man Sharp; specialisten på skärmteknik.

- Sharps LCD-skärmar kombinerar innovativ teknik, enkel användning och ett mycket bra pris/prestandaförhållande. Vi var också imponerade av Sharps flexibilitet när det gällde att tillmötesgå våra speciella behov avseende utrustning och bildskärmar. Sharp levererade en lösning exakt anpassad till våra behov, förklarar Tobias Reiter, Inf. Management IT Contracts vid Festo.

Med hjälp av Sharps partner Cancom Didas installerades totalt 32 pekskärmar (PN‑60TB3,PN-70TB3 och PN-80TC3) i mötesrummen och ytterligare 11 i automationscentrets gemensamma utrymmen. Skärmarna är transparent integrerade med Festo Room Systems användarvänliga miljö.

- Skärmarnas användbarhet var ett viktigt krav för oss, säger Reiter. Under ett möte måste personalen kunna koncentrera sig på de faktiska ärenden som ska hanteras. Komplicerad och svåranvänd teknik kräver mycket tid och tenderar att bli oanvänd. Vi undvek detta hinder genom att införa en intuitiv teknik som kan användas av alla oavsett IT-kunskaper.

Framtidens kommunikation

Den nya utrustningen har fått ett gott mottagande av de anställda och används alltmer vid informella möten i gemensamhetsutrymmena. Personalen använder pekskärmarna för att till exempel få tillgång till data i sina egna arbetsstationer och utbyta idéer med kolleger. Systemet stimulerar kommunikation och informationsutbyte mellan företagets olika avdelningar vilket är helt i linje med Festos ursprungliga mål. Trots att Sharp erbjöd utbildning ansågs inte detta nödvändigt då utrustningen är mycket lättanvänd.

- Efter att ha använt utrustningen en tid kan vi konstatera att responsen är genomgående positiv. Detta stärker vår ambition att gradvis göra Festo Room System tillgängligt i hela företaget. Sharps pekskärmar är en väsentlig beståndsdel i detta koncept, säger Reiter.

Undersök hela sortimentet med Sharps interaktiva pekskärmar.

Mer information: 10 frågor att ställa innan du köper en interaktiv skärm

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social