Kontakta oss

MX-SW310 Job Accounting II

  • Lösning för kostnadskontroll och säkerhet
  • Rapporteringsverktyg för uppföljning och kontroll av användande
  • Minimerar kostnader och miljövänligt genom att begränsa antalet onödiga utskrifter
  • Begränsa vem som har tillgång till olika funktioner
  • Tillval för Säkra Utskrifter och Client Billing tillgängligt

Översikt

MX-SW310 Job Accounting II ger dig total kontroll av ditt multifunktionssystem från Sharp. Du kan följa upp hur enheterna används och på vilket sätt. Du kan också begränsa vilka funktioner olika användare har tillgång till (exempelvis färgkopiering) och begränsa antalet utskrifter och kopior olika användare kan göra.
Olika rättigheter samt begränsningar kan delas ut till olika användare eller avdelningar. När användaren loggar in så visas aktuell status för kontot och om kontot saknar tillräckligt med kredit så kan inte användaren nyttja kopierings- eller utskriftsfunktionen. Kontobalansen kan justeras manuellt via en administrativ funktion eller via automatiska transaktioner löpande.
MX-SW310 Job Accounting II fungerar tillsammans med stora och små multifunktionssystem* och är lätt att implementera samt har ett användarvänligt gränssnitt.

Säkra utskrifter (MX-SW311)
Säkra utskrifter är ett tillval som lagrar utskriftsjobben på printservern. När användaren sedan loggar in på valfritt multifunktionssystem kan ett, flera eller alla utskriftsjobb hämtas via några knapptryckningar. Säkerheten ökar avsevärt med denna funktionalitet eftersom inte några dokument riskerar att bli liggande vid multifunktionssystemet, samt att den totala utskriftsvolymen minskas – det är bra både för ekonomin och miljön.
Client Billing (MX-SW312)
Med tillvalet Client Billing kan användaren enkelt kostnadsföra både utskrifter och kopior på specifika kunder, projekt eller liknande. Sedan kan sammanställningar på den totala kostnaden enkelt tas fram via rapporter och fakturaunderlag.
* Kräver Sharp OSA-kompatibla enheter

Nedladdningar