Kontakta oss

Kapacitiva touchskärmar

Idag finns det touchskärmar överallt. Surfplattor, telefoner, biljettautomater, uttagsautomater – alla har dem.

Att använda pekskärmsteknik i större skärmar är dock lite svårare. Här förklaras orsaken och hur Sharp löste problemet med vårt nya flaggskepp, en 80-tums interaktiv BIG PAD Pro-whiteboard.

Hur vanliga kapacitiva touchskärmar fungerar

Det enklaste sättet att tillverka en kapacitiv touchskärm är att täcka ena sidan av skärmen med ett transparent ledande skikt, t.ex. indiumtennoxid. En låg spänning läggs på skärmens fyra hörn, och detta skapar ett likformigt elektriskt fält.

När ett finger vidrör glasets andra sida kan en styrenhet identifiera beröringsstället med hjälp av kapacitansändringen baserat på spänningsändringen i skärmens fyra hörn.

Begränsningar hos kapacitiva touchskärmar av standardtyp

Kapacitiva touchskärmar av standardtyp fungerar bra för små bildskärmar och enklare lösningar där det räcker med en beröring åt gången. Multi-touch är inte möjligt med konventionell kapacitiv touchskärmsteknik, och det kan uppstå problem med felaktivering pga störningar från elektriska spänningsvariationer i omgivningen. Konventionell touchskärmsteknik för storformat baseras på infrarött ljus (IR), vilket kan medföra latensproblem.

Hur P-CAP Touch fungerar

Projected Capacitive Touch (benämns även PCT eller PCAP) innebär att tunna ledare placeras i ett rutnät på två parallella glasplattor, och rutnätet med tunna ledare spänningssätts sedan sekventiellt.

Varje gång skärmen vidrörs med ett finger identifierar styrenheten kapacitansändringen i rutnätet med ledare. PCT-skärmar kan identifiera flera pekpunkter. Emellertid kan ”brus” och oavsiktlig aktivering fortfarande vara ett problem.

Hur 80"-skärmen PN-80TC3 BIG PAD Pro är banbrytande

I den interaktiva professionella PN-80TC3-whiteboarden vidareutvecklas PCT-tekniken med en avancerad styrenhet och snabbare samplingsmetoder.

Styrenheten använder en unik algoritm där ökade samplingsfrekvenser på 220 Hz och starkare signalgenerering reducerar brusnivån till 1/8 av vad som annars skulle förväntas.

Pekprecisionen har förbättrats, oavsiktliga och felaktiga inmatningar har nästan helt eliminerats, och latens (tidsfördröjning) har i stort sett eliminerats.

Ur användarperspektiv

BIG PAD-pekskärmen kan identifiera upp till tio samtidiga beröringar med exakt precision, och fyra personer kan använda den samtidigt. För Sharp Pen-programvaran används också en unik teknik som innebär att pennans tryck inverkar på det synliga resultatet.

Snabbheten och precisionen innebär i kombination med tryckkänsligheten att det nästan känns som att skriva på en gammal hederlig skrivtavla med vanliga filtpennor.

En unik lösning som omdefinierar begreppet lagarbete

  • PCT-sampling med 220 Hz och unik tryckkänslighet.(220 Hz spänningspuls)
  • Styrenhet med en unik algoritm, optimerad till 220 Hz för att särskilja riktig från felaktig inmatning med 87,5 % bättre resultat.
  • Ger en säkrare, snabbare och mer naturlig skrivkänsla.