Kontakta oss

Utskriftssäkerhet

Sharp kan erbjuda ett omfattande produktsortiment för hantering av utskriftssäkerhet för organisationer av alla typer och storlekar. Personalen kan därmed arbeta effektivt samtidigt som du har kontroll över utskriftsrelaterade kostnader. Vi hjälper dig också att konfigurera nödvändiga policy, utskriftsbehörighet och utskriftssäkerhet.

Du skapar en policy för utskriftshantering genom att dela ut önskad behörighet till varje anställd och bestämma hur denne får använda maskinparken på avdelnings- eller individuell nivå. Alla kan försöka skriva ut eller logga in till multifunktionssystemet, men systemet fungerar bara om användaren har specificerad behörighet.

IT-administratören kan dessutom förenkla inloggningen via PIN-kod eller kortläsare, tilldela kreditgränser för individer eller grupper och införa en kunddebiteringsmodell för debitering av avdelningar, projekt eller kunder. All användning av enheterna loggas i redovisningssyfte.