Kontakta oss

Nätverkssäkerhet

Dina data är i farozonen. De kan manipuleras, stjälas eller fångas upp när de överförs inom organisationens nätverk eller över Internet. Genom att säkra företagets multifunktionssystem förhindrar du att dessa används för ett avancerat intrång, och att data som lagras i enheten skyddas. Oavsett om information scannas, skrivs ut eller delas kan Sharp skydda dina känsliga data med hjälp av:

 kryptering av data i enheten

 kryptering av Adobe PDF-filer

 användning av SSL-protokoll

 e-postkryptering

Sharp var den första tillverkaren av multifunktionssystem att erhålla Common Criteria-certifering, och var också den första som erhöll EAL4 för ett datasäkerhetskit (DSK). Vi är dessutom den första tillverkare som efterlever standarden Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP). Nätverks- och datasäkerhet är fortsatt grundläggande komponenter i våra multifunktionssystem och skrivare, och inkluderar många olika säkerhetsfunktioner och verktyg som standard eller tillval som skyddar både lagrade data och data som överförs.

Vi har även ett intelligent nätverksgränssnitt och en brandvägg som kan begränsa åtkomsten till att gälla bara vissa datorer inom nätverket, och selektivt aktivera eller blockera protokoll och serviceportar för varje enskild enhet.

Oavsett om du behöver säkra dina multifunktionssystem eller centralisera säkerhetshanteringen för din maskinpark så kan vi erbjuda en unik uppsättning verktyg som hjälper IT-administratören att upprätthålla en konsekvent säkerhetspolicy för utskrift som gör det smidigt att:

 ansluta, övervaka och administrera enheterna från en central arbetsstation

 skapa och konfigurera nätverks- och utskriftspolicy

 efterleva gällande säkerhetsbestämmelser såsom den allmänna dataskyddsförordningen