Kontakta oss

Prognoser för multifunktionssystems- och skrivarlösningar för 2019

Hur kan utskriftslösningar ge ökad produktivitet under 2019? Vilken roll kommer multifunktionssystemen att ha i framtiden? Director of Product Planning and Marketing, analyserar utskriftstrender som kommer att fortgå under 2019 och framåt.

 

Det är väl dokumenterat att vi skriver ut mindre idag än tidigare, och mängden information som vi behöver fästa på papper fortsätter att minska. Även om skrivarbranschen krymper har den samtidigt blivit mer diversifierad och innovativ, och fokuserar i hög grad på hur multifunktionssystemen kan hantera digitala dokument och data istället för att bara skriva ut.

Vi betraktar inte längre multifunktionssystemet som en utrustning för enbart scanning och utskrift, utan i allt högre grad som ett digitalt nav som gör det möjligt för användarna att få åtkomst till sin information på allt fler och nya sätt.

Konkurrensen kommer även fortsättningsvis att öka inom A3- och A4-segmenten, men vi ser också en fortsatt övergång till multifunktionssystem och en ökad efterfrågan på hanterade utskriftstjänster.

Genom att multifunktionssystemen alltmer får en central plats i företagets nätverk kan de bidra till en effektivare digital övergång genom digitalisering av företagets arbetsflöden, och därmed ge en reell avkastning på investeringen.

Företagen kommer att effektivisera fler processer med hjälp av utskriftslösningar

En tydlig trend på utskriftsmarknaden är att utskriftsutrustning integreras med molntjänster. Åtkomst av data lagrade i molnet via ett multifunktionssystem är både praktiskt och smidigt. Genom att ansluta till, eller integrera med, molntjänster såsom Office 365, Box och DropBox via våra enheter och lösningar kan användarna effektivisera driften med smartare arbetsflöden.

Från multifunktionssystemet kan användaren exempelvis scanna och lagra scanningfiler i molnet eller skriva ut dokument som är lagrade i molnet, även vid arbete på distans eller på resa. Du kan till exempel scanna ett dokument vars information ska användas i en automatiserad process.

Vi ser en utveckling av mer vertikala lösningar inom exempelvis leverantörsreskontran, personalavdelningar, digital posthantering och till och med patientjournaler. Multifunktionssystemet och dess scanningfunktioner är ett perfekt verktyg för denna typ av lösningar.

Ur slutanvändarens perspektiv är högre grad av anpassning en trend som ökar starkt. Skräddarsydda utskriftslösningar som systemadministratören kan hämta direkt på nätet ökar i omfattning, liksom appbutiker med produkter som gör användarens arbete effektivare.

Denna förskjutning mot flexibla mjukvaror och tillämpningar leder trenden mot ett mer anpassat och personligt arbetssätt. Inom ett par år kan användaren räkna med att kunna logga in till sitt multifunktionssystem eller sin skrivare med en startskärm och tillämpningar som är anpassade till hur just han eller hon vill arbeta, i motsats till en fast och enhetlig uppsättning funktioner.

Ökad medvetenhet om behovet av skrivarsäkerhet

Dokumenttjänster gör det möjligt för företag att automatisera dokumentbaserad administration och spara tid och pengar. Användning av multifunktionssystemet som datanav ställer emellertid högre krav på säkerhet. Fokuset på skrivar- och dokumentsäkerhet har varit stort de senaste åren, och kommer att öka ännu mer under 2019 och framåt. Nyheter om intrång i skrivare är en påminnelse om att all nätverksansluten utrustning måste skyddas lika minutiöst som en bärbar dator.

Nyckeln till framgång är att implementera rätt säkerhetsåtgärder. Om IT-administratörerna får tillgång till rätt verktyg kan de känna sig lugna, samtidigt som användarna tillåts vara flexibla och arbeta på det sätt de önskar.

Dagens skrivare och multifunktionssystem har bättre säkerhetsfunktioner än någonsin. Funktioner som för fem år sedan fanns att tillgå som fristående lösningar är nu en integrerad del i många säkerhetslösningar.

Med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är säker lagring och hantering av personuppgifter en definitiv trend inom utskriftslösningar. Detta är anledningen till det växande antalet säkerhetsfunktioner via anslutna plattformar såsom Sharps utskriftshanteringslösning.

Exempelvis inkluderar Sharps Job Accounting II-lösning tjänster som efterlever den allmänna dataskyddsförordningen såsom redigering av personuppgifter, och förbättrad användaridentifiering via PIN-kod för autentisering av användarnamn och lösenord.

Diversifiering av relaterade produkter och tjänster

Grundpelaren i alla dessa framsteg inom dokumentlösning är en förskjutning mot ett IT‑centrerat förhållningssätt. Kunderna vill i allt högre grad handla produkter från leverantörer med solida IT-kunskaper. Detta behov måste företag ta på allvar om de ska kunna vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Sharp hanterar detta behov genom att fortlöpande expandera våra hanterade IT-tjänster och söka nya affärsmöjligheter utanför befintliga verksamhetsgrenar. Sharp har exempelvis nyligen förvärvat Toshibas datordivision.

Tillverkarna kommer att skapa nya, innovativa produkter baserade på IoT och AI

Vi förväntar oss att många företag kommer att utnyttja och vidareutveckla de intelligenta uppkopplingstekniker som alltmer vinner insteg inom skrivar- och IT-branschen.

AI och IoT är heta ämnen sedan ett antal år. Efterhand som dessa tekniker blir vanligare måste företag differentiera sitt utbud och leverera produkter som kunderna upplever har ett verkligt värde.

Leverantörerna måste med andra ord sätta sig in i användarnas behov och önskemål. Detta är något som Sharp i hög grad fokuserar på. Vi ser inte främst till tekniken, utan analyserar hur nya funktioner ska utformas för att användarnas upplevelse ska bli så bra som möjligt. Detta bidrar till att vi kan skapa mer ändamålsenliga innovationer som ger kunderna den upplevelse som de behöver, önskar och värderar.

Oavsett företagets storlek förutspår vi att dokumentlösningar kommer att ha en viktig roll även under kommande år. På kort och medellång sikt kommer tryckta dokument förmodligen att anses mer trovärdiga än digitala dokument, speciellt inom juridiksektorn och hos storföretag.

Emellertid så tror vi att behovet av digital omvandling av tryckta dokument, som ska tillfredsställa inte bara företagen utan även företagets alla anställda med dessas mångskiftande behov, i högre grad kommer att påverka utvecklingen av multifunktionssystemen för framtidens kontorsanvändning.

Om du vill ha mer information om hur Sharp driver på nytänkandet inom dokumentlösningsområdet, kontakta oss.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social