Kontakta oss

Managed Print Services

Sharps Managed Print Services är utskriftstjänster som utformats för att göra dokumentarbetsflöden effektivare och mindre kostsamma genom att du får tillgång till utskriftshanteringsexpertis som du inte har internt.

I vissa situationer ger de omedelbara kostnadsbesparingar på upp till 30 %*. Men det är bara början. Managed Print Services går längre än enkla kostnadsmodeller för att effektivisera varje steg, från sekunden då du klickar på "skriv ut", "scanna" eller "kopiera" och till ögonblicket då du hämtar, distribuerar eller arkiverar det färdiga dokumentet.

Vad är en Managed Print Service-lösning?

Det övergripande syftet i varje Managed Print Service-lösning är att tillämpa en centraliserad lösning som eliminerar onödig administration, minimerar kostnaderna och ökar produktiviteten. Utskriftstjänster kan (och bör) dock anpassas efter den specifika verksamheten.

Sharps Managed Print Services blickar alltid framåt och tillhandahålls genom en beprövad femstegsprocess där vi startar med en noggrann bedömning av dina omedelbara behov och sedan tillsammans definierar och implementerar en hållbar framtidsstrategi.

Skräddarsydda utskriftstjänster

Varje företag är unikt, och våra experter på utskriftstjänster vet att alla arbetar effektivare med snabb och enkel åtkomst till den utrustning som bäst uppfyller behoven för utskrift, scanning, kopiering och dokumenthantering, och när användarupplevelsen är positiv.

Så förutom att analysera hur mycket du spenderar på utskrift så tittar vi även mycket djupare på hur du faktiskt arbetar med dokument. Vi fastställer om det finns några skrivare eller multifunktionssystem som antingen används för lite eller för mycket. Vi låter dig veta om de fyller sin funktion. Och vi undersöker allt som rör skrivaranvändning, ändamål och spill.

Allt det här och mycket annat granskas så att vi kan skräddarsy en framtidssäkrad Managed Print Service-lösning som ger omedelbara vinster.

På rätt spår

Du får veta om vår Managed Print Services-lösning motsvarar förväntningarna genom att vi tillhandahåller kvartalsvisa rapporter i ett lättbegripligt format med precisa fakta och siffror. Och inte bara för totala kostnader, utan ner till minsta detalj.

Dessutom kan vi hjälpa dig med förbättringar som att t.ex. införa nya arbetsflöden eller byta ut gammal utrustning. Det är ett samarbete som ständigt utvecklas, där du kan förlita dig på optimalt resultat med minimala ansträngningar och kostnader.

Ett arbetssätt anpassat efter dig

Alla delar i Sharps Managed Print Services är helt konfigurerbara och kan ändras när som helst. Så hur du än vill arbeta och oavsett hur många skrivare du har, så gör Sharps Managed Print Services det dagliga arbetet enklare, mindre kostsamt och mer produktivt än någonsin tidigare.

*Källa: Gartner 2013 “Active Print Management Initiatives Can Cut Your Office Print Costs by 10% to 30%"