Kontakta oss

LED-teknikens historia—vår expertis under 45 år

Sharp har årtionden av erfarenhet inom LED-teknik, med allt från komponentutveckling till kompletta armaturer

Sharp har stor erfarenhet i varje steg längs hela LED-värdekedjan, med allt från enskilda komponenter till hela armaturer. Som pionjär inom LED-tekniken har Sharp varit först med ett antal innovativa branschlösningar sedan man började med storskalig produktion 1972. 2007 föddes vår flerchipslösning ZENIGATA LED—en lösning som fortsätter att vara marknadsledande.

Sharp introducerade först LED-armaturer på den japanska marknaden 2008, och detta utvidgades snabbt till USA och Europa (år 2012 resp. 2013). Våra avancerade LED-armaturer motsvarar de högsta specifikationerna för belysning i industri och detaljhandel. Sharp maximerar alla fördelar som LED-tekniken ger: Mycket lång livslängd, hög systemeffektivitet, optimal belysningsdesign och visuell komfort samt ekovänlighet.

2013

Sharp Europe lanserar LED-armaturer

2009

Sharp Japan lanserar LED-lampor

2009

Marknadslansering av TV-apparater i Aquos-serien med full LED-teknik

2008

Sharp Japan laserar LED-armaturer

2007

ZENIGATA-teknik (flerchips-LED för armaturer)

1994

Världens tunnaste LED-chips presenteras (0,6 mm)

1992

Fullfärgs LED-enhet lanseras

1972

Storskalig LED-tillverkning

1968

LED-utvecklingen startar

Fördelar med LED

Dra nytta av LED-belysningens alla fördelar! Det har sagts att LED-tekniken är den viktigaste uppfinningen i belysningens historia sedan Edison uppfann glödlampan för mer än 100 år sedan. Hög drifteffektivitet tack vare konstanta förbättringar beträffande systemeffektivitet och livslängd, variabel design och färg, hög ekovänlighet och många användningsområden - allt detta gör LED till dagens och morgondagens belysningslösning.

Kompakt LED-utförande

Det finns LED-utföranden av olika typer. Alla typerna har dock en sak gemensam: Den kompakta designen.
LED-chips med en höjd under 2 mm innebär helt nya möjligheter för armaturernas produktdesign och därmed även för belysningsdesignen. Men hur genereras ljus i en så liten enhet? Strukturen och funktionen hos vita högeffekts-LED förklaras med referens till Sharps COB (Chip-On-Board) ZENIGATA-teknik i diagrammet ovan. En COB-LED-enhet består av en matris med LED-chips som är seriellt och parallellt anslutna till varandra. För att säkerställa effektiv värmehantering är LED-chipsen installerade på en keramisk platta. Varje chips har både ett p-dopat och ett n-dopat skikt. När spänning ansluts rör sig negativt laddade elektroner från det n-dopade skiktet mot det p-dopade skiktet, medan de positivt laddade hålen rör sig i motsatta riktningen. När elektroner och hål åter kombineras i den aktiva regionen resulterar detta i emission av ”blå” fotoner. När de blå fotonerna passerar genom fosforregionen omvandlas vissa av dem till gröna, gula och röda fotoner. Kombinationen av fotoner inom hela det synbara spektrumet resulterar i vitt ljus. Beroende på tillämpning kan ljus ledas via armaturens sekundäroptik (t.ex. reflektorer, diffusorer eller linser).

Ekovänlighet

På grund av sin höga energieffektivitet bidrar LED-tekniken till bevarande av naturresurserna och därmed i hög grad till en minskning av koldioxidavtrycket. I LED-lampor används inte kvicksilver, och de alstrar inte ultraviolett eller infraröd strålning. Dessutom attraherar LED-armaturer färre insekter än andra belysningstyper.

Optimal belysningsdesign

LED har många belysningstekniska fördelar jämfört med andra ljuskällor. Vitt och färgat ljus kan genereras och den korrelerade färgtemperaturen hos vita LED kan varieras från varmt vitt till dagsljusvitt. Varmt vitt ljus kan exempelvis bidra till att skapa en avspänd kvällsstämning, medan dagsljusvitt kan höja koncentrationen och samtidigt minska energiförbrukningen.

Förutom den korrelerade färgtemperaturen kan våra LED-lampor även uppnå ett högt färgåtergivningsindex (Colour Rendering Index - CRI). Ett högt CRI-värde är fördelaktigt t.ex. för naturlig återgivning av olika ytor, hud och textilier. Solljus täcker in en färgåtergivning på upp till 100 %. För närvarande kommer Sharps LED-chips upp till 93 CRI, vilket är mer än de flesta andra belysningstyper.

Ytterligare fördelar med LED är förmågan att rikta ljus mycket effektivt och ge maximalt ljusflöde omedelbart då belysningen slås på. Högkvalitativa LED-armaturer kan ge hög visuell komfort.

Hög drifteffektivitet

Den höga drifteffektiviteten hos Sharps LED-belysningsprodukter är resultatet av hög systemeffektivitet (lm/W), lång livslängd, och därmed låga installations- och underhållskostnader. Ljusstyrningssystem och intelligent integrering av belysningsteknik i olika utrymmen kan ge ytterligare besparingsmöjligheter.

Lång livslängd

Sharps LED-armaturer har en livslängd på över 50 000 timmar – det motsvarar upp till 6 års kontinuerlig drift, eller 25 år med 250 dagars årlig drift 8 timmar om dagen. LED-lampor håller upp till 50 gånger längre än glödlampor.
Den extremt långa livslängden innebär minimala underhållskostnader. LED-lampornas höga vibrationstålighet bidrar också till längre livslängd. Livslängden hos konventionella lampor minskar om de ofta slås på och av. LED-lampor passar däremot perfekt för ljusstyrning och livslängden är oförändrad, oavsett hur ofta de slås på och av.

Hög energieffektivitet

I jämförelse med andra ljuskällor är LED-tekniken redan mycket effektiv och har hög potential för ytterligare förbättring av ljusutbytet (lm/W). Jämför man energiomvandlingen för glödlampor och LED-lampor så blir skillnaden ännu tydligare. Hos glödlampor omvandlas 5 % av energin till ljus, men med LED-lampor stiger denna siffra till 40 %.

Långsiktig ekonomi

De jämförelsevis höga investeringskostnaderna för LED-armaturer betalar sig vanligen över deras livslängd.

Potential för besparingar

En femtedel av all energi som genereras globalt används för artificiellt ljus. Om konventionella belysningsprodukter ersätts med LED-teknik och intelligent belysningsstyrning kan mängden energi som förbrukas av belysningsprodukter minskas med 70 %. (www.licht.de, licht.wissen 17)

Bättre energieffektivitet

Maximal energibesparing uppnås med en kombination av tre element:

1. Energisnåla LED-armaturer 
2. Rörelsesensorer för målinriktad ljusanvändning 
3. Ljussensorer för maximalt utnyttjande av det naturliga dagsljuset

Om dessa element är perfekt matchade kan besparingar på upp till 80 % göras.

Energisnåla LED-armaturer

LED-teknik är mycket effektiv jämfört med andra ljuskällor, och har samtidigt hög potential för ytterligare förbättrat ljusutbyte (lm/W) i framtiden. Sharps produktutbud anpassas kontinuerligt efter de senaste tekniska lösningarna för att ge maximala energibesparingar. Den fulla potentialen hos LED-belysning utnyttjas med dess produktlivslängd på upp till 50 000 timmar.

Rörelsesensor

En rörelsesensor känner av rörelser hos personer eller föremål i dess närhet. Ljusanvändningen kan på så vis anpassas efter det faktiska ljusbehovet. Därigenom tänds ljuset bara då det behövs.
Inom industrisektorn är detta särskilt relevant för lagerlokaler, kommunikationsutrymmen, korridorer och utomhusbelysning. Sensorns avkänningsområde anpassas flexibelt till den lokala situationen.

Ljussensor

Artificiellt ljus används som ersättning för naturligt ljus om detta är begränsat eller obefintligt. Belysningssituationen i ett rum beror på årstiden, tiden på dygnet och på vädret. Med hjälp av en ljussensor kan naturligt och artificiellt ljus kombineras för optimal belysning. När dagsljuset är tillräckligt dämpas lamporna till minimal ljusnivå eller stängs av helt. Sensorerna monteras beroende på den aktuella situationen inomhus eller utomhus.

Styrning

Belysningsförhållandena kan anpassas genom att armaturer slås på eller dämpas. För dämpbara armaturer använder Sharp vanligen DALI förkopplingsdon. DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är en tillverkaroberoende gränssnittsstandard för dämpbara elektroniska förkopplingsdon. Via en tvåledarkabel kan DALI-enheter styras individuellt eller tillsammans i flexibla grupper. Med hjälp av DALI-protokollet kan varje armatur styras i den individuella belysningslösningen. Systemet kan t.ex. styras via en LCD-pekskärm.

Minska CO2-fotavtrycket

Vid drift av armaturer produceras största delen CO2. Om energiförbrukningen sjunker så minskar CO2-fotavtrycket och därmed ditt företags inverkan på miljön. Våra belysningslösningar kan hjälpa dig att optimera byggnadens energiutbyte och bli kvalificerad för grön miljömärkning. Som ett verifierat miljövänligt företag kan du även dra nytta av de positiva effekterna för din image.

Öka produktiviteten

Bra belysning kan öka produktiviteten i ditt företag. Belysningens kvalitet beror på flera faktorer.

Optimal ljusintensitet

Belysningens intensitet har stor inverkan på hur säkert och tillförlitligt, och hur snabbt och enkelt, olika uppgifter kan utföras. Undersökningar har visat att högre ljusintensitet förbättrar prestationsförmågan och minskar olycksfrekvensen på arbetet.

De lägsta belysningsnivåerna för olika arbetsuppgifter definieras av den europeiska standarden DIN EN 12464-1. Minimivärden angivna i lux definieras för olika arbetsplatser, ​baserat på arbetets komplexitet. Kraven varierar mellan 50 lux och 2000 lux beroende på arbetets natur. 50 lux erfordras för produktionsanläggningar utan manuell inblandning, 300 lux för allmänt maskinarbete, och 750-1500 lux för krävande hantverk eller besiktningsarbete. Ljusbehovet för en specifik uppgift är dock inte alltid detsamma. Detta beror exempelvis på den anställdes ålder och tiden på dygnet. För att uppleva samma ljushetskänsla behöver en 60-åring dubbelt så mycket belysning som en 20-åring. Behoven kan t.ex. uppfyllas med hjälp av individuell belysning. Tiden på dygnet är särskilt relevant för nattskiftsarbete. Genom ökade belysningsnivåer kan produktionen av sömnhormonet melatonin, och därigenom trötthet, motverkas. För närvarande rekommenderas 1000 lux för nattskift.

Minska bländning

Direkt eller reflekterad bländning försämrar synförmågan och den visuella komforten. Direkt bländning kan orsakas av naturligt ljus (ljus som kommer in genom fönster) eller artificiellt ljus. Reflekterad bländning orsakas däremot av reflexer mot blanka ytor. Direkt bländning bedöms genom UGR-metoden (Unified Glare Rating). Minimivärden för bländskydd definieras genom standarder. Ju lägre värde, desto mindre bländeffekt.

Exempel på övre UGR-gränsvärden:

≤ 16     Tekniskt ritningsarbete
≤ 19     Läsning, skrivning, klassrum, datorarbete, besiktningsarbete
≤ 22     Arbete i industri och handel, reception
≤ 25     Grovarbete, trappor
≤ 28     Korridorer

Naturlig färgåtergivning

Färgåtergivningsindexet specificerar hur bra belysningen kan återge olika föremåls färger för det mänskliga ögat i jämförelse med naturligt ljus. Ra = 100 är det bästa värdet. För de flesta jobb inom industrin specificeras ett Ra-värde > 80. Högre Ra-värden (> 90) krävs t.ex. för anställda som utför färgkontroller.

Harmonisk ljusfördelning

Synförmåga och visuell komfort beror även på ljusfördelningen rummet, och därmed på luminansen. Reflektionsfaktorn för olika ytor och belysningen på dem bestämmer luminansen. Luminans mäts i candela per ytenhet (cd/m²). En optimal ljusfördelning är därför inte bara beroende av valet och placeringen av armaturer, utan även av material och färger i interiören. Låga luminansnivåer och brist på variationer i luminansen inverkar på den visuella komforten, då detta ger en oattraktiv och oinspirerande ljusatmosfär. Kraftiga luminansvariationer kan leda till trötthet, då ögat konstant måste anpassa sig efter föränderliga förhållanden. För starka kontraster kan orsakas av för hög luminans i vissa områden.

Lämplig färgtemperatur

Färgtemperaturen hos en armatur beskriver den egentliga färgen hos ljuset som avges. Värden under 3300 Kelvin motsvarar ett varmt vitt ljus, 3300-5300 Kelvin ett neutralt vitt ljus, och värden högre än 5300 Kelvin motsvarar vitt dagsljus I industrisammanhang används vanligen neutralt vitt ljus runt 4000 Kelvin. Det finns en direkt koppling mellan en människas arbetskapacitet och ljusets färg. Lägre värden​har en avslappnande inverkan på människokroppen, medan högre värden har en aktiverande inverkan. En Sharp-finansierad undersökning av Lighting Research Centre i USA stöder detta samband. En behaglig ljusmiljö kan skapas med rätt färgtemperatur, optimal ljusfördelning och genom att för stora kontraster undviks.

Optimal belysning kan alltså förbättra synförmågan och den visuella komforten samt skapa en behaglig ljusatmosfär. På så vis kan de anställda arbeta på ett mer fokuserat sätt, känna trivsel på arbetsplatsen, höja arbetsförmågan och därmed öka produktiviteten i företaget.

Luminous Playground—Vår passion för belysning

Upplev ljusets egenskaper tillsammans med oss! Ljus är ett av de mest fascinerande fenomenen för oss människor. Det gör att vi kan se, det styr vår dagliga rytm och det påverkar vårt humör, vår hälsa, vår prestationsförmåga och våra aktiviteter. Ljus upplevs dock inte likadant i alla kulturer, utan det finns geografiska och sociologiska skillnader. Men ljus är inte bara viktigt för människan. I naturen utgör ljuset, förutom tillgängligheten till vatten, den viktigaste faktorn för fotosyntesen. Det utgör därmed basen för produktionen av syre. För Sharp är belysning ett spännande experimentområde. I våra berättelser kan du ytterligare förstå och uppleva vår passion för belysning:

Jordgubbsodling i Dubai

Japanska jordgubbar är populära i Mellanöstern. Jordgubbar är dock ömtåliga och kan snabbt förstöras, så distribution i utlandet är alltid svårt. Varför inte producera direkt i Dubai? Sharp inledde de första labbtesterna 2013.

I Sharp-laboratoriet odlas jordgubbar i en sluten miljö under artificiellt ljus. Odlingsmiljön är noggrant reglerad med hjälp av Sharps elektroniska tekniklösningar: LED-armaturer som möjliggör ljusstyrning, Sharp Plasmacluster-teknik för hantering av luftkvaliteten, och sensorer för övervakning av rumstemperatur och luftfuktighet. Därigenom kan Sharp samla in data för odlingsmetoderna och sedan använda dessa data för stabil och högkvalitativ jordgubbsproduktion.

Om svårodlade jordgubbar kan odlas så kan tekniken även användas för andra bär, frukter och grönsaker.

Ljus och arbete i skolan

Sharp samarbetar med Lighting Research Centre i USA. LRC är världens ledande forskningscentrum för belysning. Institutets ”Ljus- och hälsoprogram” har till syfte att öka förståelsen för hur näthinnan omvandlar ljussignaler till nervsignaler som skickas till hjärnan, och hur belysning kan användas för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos personer som lider av sömnstörningar.

En undersökning som finansierats av Sharp Laboratories of America handlar bl.a. om optimala belysingsförhållanden för skolungdomar med sömnbrist.

Man känner till att högt CAR (Cortisol Awakening Response) associeras med bättre förutsättningar för stressiga och krävande aktiviteter. Undersökningen var den första som påvisade att blått kortvågsljus höjer CAR hos ungdomar, motverkar produktion av nattligt melatonin och ställer om den biologiska klockan.

Armaturkoncept från Italien

För att ge inspiration till innovativt tänkande och nya idéer samarbetar Sharp med olika universitet. År 2013 anordnades en designtävling för inomhusarmaturer tillsammans med POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano.

1:a pris, elever: LightUP Linda Brownman

LightUP kan användas som ett mångsidigt belysningssystem för olika hemmiljöer när som helst på dygnet.

Ljuskällan kan anpassas manuellt för optimal ljusintensitet. Endast LED-lampor utanför kåpan aktiveras vilket samtidigt innebär energibesparing.

Därmed kan armaturen anpassas efter olika situationer, exempelvis för middag, läsning, eller som nattbelysning för barn.

2:a pris, elever: Roberto Strano

I det här projektet blandas myt och vetenskap. Månen har alltid varit en viktig inspirationskälla för människor och är symboliskt representerad i produktdesignen. Produkten består av en basenhet med ljuskällan och en platta som gjorts mobil genom ett teleskopiskt förankringssystem, vilket medger horisontell och vertikal rotation. Varje enhet har en solpanel, laddningsbara batterier och ett magnetiskt område. Detta gör det möjligt att sammankoppla två enheter för dubbelsidig belysning eller att fästa varje enhet på en metallyta.

Med touchkontrollen går det att ställa in ljusintensitet, färgeffekter och program för kromoterapi.

1:a pris, yrkespersoner: Skylight Luminator - Francesco Murano, Luca Salas, Silvia Giuliano

I projektet utvecklas designen hos en stor kupol som skapar en konstellation av radiella ljuspunkter. Armaturen ska inte bara vara en ljuskälla, utan också skapa välbefinnande.

I projektet införlivas olika koncept i belysningsvärlden, både vad gäller arkitektur och design. Genom ett styrsystem som ändrar ljusstyrka, färg och temperatur hos ljuskällan kan armaturen integreras perfekt i den specifika miljön.

2:a pris, fackpersoner: Lucio - Federico Maria Elli, Marco Febbo, Stefano Filipuzzi, Andrea Fiorito

Lucio är ett mobilt LED-belysningssystem som utformats för interaktion med användaren. En liten robot har försetts med en LED-enhet från Sharp samt mekanisk och optoelektronisk teknik.

Tack vare den inbyggda mikrofonen kan Lucio identifiera användarens anrop. Genom ett optiskt system kan roboten lokalisera och följa en person i hemmet och ledsaga denne med ett dämpat och behagligt ljus.