Kontakta oss

Hur små och medelstora företag kan öka datasäkerheten

Säkerhetsexperten Karen Renaud delar med sig av sina råd om säkerhet och teknik på arbetsplatsen, och vi föreslår lösningar som du kan överväga om du misstänker att företagets IT‑säkerhetspolicy behöver ses över.

 

Enligt en undersökning som Sharp genomförde med 6 000 kontorsanställda i nio europeiska länder tar inte människor datasäkerhet på allvar. Detta gör att verksamheter löper risk för säkerhetsintrång som hade kunnat undvikas, vilket kan leda till straffavgifter, förlust av immateriella rättigheter och stress hos personalen.

Vi fann att en person av 12 (7,7 %) som deltog i undersökningen uppgav att de hade haft åtkomst till konfidentiell information som de inte var behöriga till.

Bristande efterlevnad av företagets policy var vanligt; en fjärdedel av de svarande (26 %) uppgav att de lagrar arbetsrelaterad information i det publika molnet trots att detta inte är tillåtet.

21 % av de tillfrågade uppgav att de använder publika fildelningsareor utan företagets godkännande, och en tredjedel (29 %) att de bryter mot företagets förbud att ta med sig arbete hem.

Vi frågade säkerhets- och sekretessexpert dr Karen Renaud om dessa resultat. Hon säger sig inte vara överraskad då andra undersökningar pekar på liknande resultat. Hon säger: ”Många småföretag nöjer sig med att helt enkelt låta anställda skriva under en säkerhetspolicy. De har en orealistisk tilltro till att det är gott nog att dela ut en lista med instruktioner.”

Hennes råd om hur säkerheten på arbetsplatsen ska hanteras utgör hörnstenen i vårt faktablad ”Därför måste människan vara grunden i ditt säkerhetstänk" som kan hämtas kostnadsfritt på vår webbplats. I detta faktablad analyseras orsaker till säkerhetsbrister i småföretag, samt vilka effektiva åtgärder som kan vidtas. Upptäck hur du kan göra arbetstempot säkrare för både personalen och företagets information.

Sharp har en mängd säkerhetslösningar för din organisation. Från inbyggda säkerhetsfunktioner i Sharps multifunktionssystem till säkra utskriftshanteringslösningar, en molnbaserad tjänst för lagring och delning av digitala filer och hanterade IT-tjänster inklusive datorskydd och tillförlitlig säkerhetskopiering. Oavsett hur stor din verksamhet är, så kan vi hjälpa dig att hålla informationen skyddad.

Kontakta oss

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social