Kontakta oss

Hur Cloud Portal Office kan förbättra ditt arbetsflöde

Sharp Cloud Portal Office är nu en komplett informationslösning utvecklad för små och medelstora företag. Nedan kan du läsa om vad som krävs för att expandera din verksamhet.

Trots att de flesta företag försöker minska sin pappersförbrukning är pappersdokument i någon form fortfarande oumbärliga i hela 80 % av alla dokumentprocesser. Detta framkommer i rapporten IDC Digital Transformation Maturity Model Benchmark 2015.

Detta beroende av pappersdokument är ett problem för företag av alla storlekar och alla branscher, men har ofta störst inverkan på små och medelstora företag. Sökning efter pappersdokument är otroligt tidsödande och frustrerande, och hämmar verksamhetens tillväxt och produktivitet.

Till och med på kontor som har någon form av digital administration är strategin ofta splittrad. Rutinen kräver ofta manuella åtgärder, och innehållet kan vara lagrat i vitt skilda system i flera olika dokumentlager.

Många små och medelstora företag har funnit att molnbaserad lagring kan vara en lösning, men är samtidigt oroade över datasäkerheten. Speciellt gäller detta vid användning av kostnadsfria konsumenttjänster som inte är avsedda för företagens affärsdata.

År 2014 lanserade Sharp en tjänst avsedd att råda bot på dessa problem. Cloud Portal Office är vår dokumenthanterings- och samarbetslösning. Via denna tjänst kan företag lagra alla sina dokument på en central och strukturerad plats i molnet, och få åtkomst till dem via valfri utrustning.

Med den senaste versionen är vi stolta över att kunna säga att vi har utvecklat produkten från ett enkelt samarbetsverktyg till det vi kallar ett smidigt dokumenthanteringssystem, med en mängd nya funktioner och stöd för fler av våra verktyg.

Sharp Cloud Portal Office är nu en komplett informationslösning utvecklad för små och medelstora företag. Lösningen inkluderar mjukvara, anslutningsmöjligheter och infrastrukturtjänster som företag behöver för att inleda en digital övergång – allt från en enda leverantör och utan risk för integrationsproblem.

Med den senaste versionen har det blivit enklare att söka efter och indexera dokument, samarbeta med kolleger och använda versionskontroll. Det har också blivit betydligt smidigare att dela och hantera data via valfri kombination av dator, mobil enhet, Sharp multifunktionssystem eller interaktiv BIG PAD-skrivtavla. Tack vare ett strukturerat dataflöde kan företag därmed lägga mindre tid på informationshantering, samt effektivisera många manuella och återkommande uppgifter.

Lägg till förbättrad datasäkerhet, och det är lätt att förstå varför en övergång till ett digitalt arbetsflöde ger många påtagliga affärsfördelar. För mer information, titta på vår introduktionsvideo med ännu fler argument för varför du behöver Cloud Portal Office.

Kontakta oss

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social