Kontakta oss

Hur Sharp utformar verktyg för den digitala arbetsplatsen

Övergången till digital teknik förändrar företagens – oavsett storlek – sätt att arbeta. Nedan går vi igenom hur Sharp Europe anpassar sig till de ständigt föränderliga behoven av en digital arbetsplats.

Birgit Jackson (tidigare Sommerer) är ny driftchef för Sharps Visual Solutions-enhet och har anslutit sig till Sharp efter nästan nio år vid NEC, där hon avancerade till chef för produktledningsgruppen.

Birgit Jackson tar med sig mer än 20 års erfarenhet av global- och EMEA-produktledning till företaget, och står beredd att strukturera Sharps produktutbud och produktstrategi för de europeiska försäljningsregionerna. 

Hont är den perfekta personen att förklara innebörden av en digital övergång, och hur Sharp Visual Solutions kan hjälpa ditt företag att tillfredsställa behoven av en digital arbetsplats.

Övergång till ett digitalt arbetssätt på arbetsplatsen har blivit något av ett slagord på senare år, men denna har i realiteten pågått i mer än 20 år, alltsedan e-post började ersätta vanliga brev som huvudsakligt kommunikationssätt. Dagens digitalisering har emellertid börjat få en påtaglig och synlig effekt på människors  arbetssätt, och deras teknikpreferenser. Exempelvis har smartphone-användningen som komplement till bärbara datorer och traditionella kontorsprogram medfört ett mer komplext ekosystem av digitala verktyg och informationskällor.

En stor anledning till denna förändring är det växande antalet yngre människor, mellan 20–30 år, på arbetsplatserna. Människor i denna generation är teknikklipska och vana vid att jonglera digitala data och använda lätthanterliga, smidiga och effektiva mobiltelefoner. Som ett resultat av detta har de fått företag att förändra den teknik och de verktyg som används i verksamheten.

Företag som inte kan anpassa sig till personalens teknikpreferenser kommer att bli lidande, eller så använder människor sin egen utrustning istället och företagen förlorar kontrollen över sina data. Många företag upplever därför en press att skynda på övergången till ett digitalt arbetssätt.

Detta medför emellertid utmaningar när det gäller människors sätt att samarbeta. I en alltmer digitalt präglad arbetsmiljö med telefoner, surfplattor och virtuella arbetsgrupper är det ännu viktigare att få människor att samarbeta, dela och utbyta information.

Sharp försöker inte bara utveckla utrustning som kan befrämja digitaliseringen, utan strävar också efter att göra den mer intuitiv och tillgänglig för ett större antal användare.

I en digital arbetsmiljö blir det allt vanligare att människor som deltar i ett möte inte befinner sig i samma rum, eller ens i samma land. Det betyder att videokonferenser och molnbaserad lagring och informationsbehandling blir allt viktigare i det dagliga arbetet.

Därför är vi övertygade om att en nätverksansluten skärm såsom BIG PAD i mötesrummet eller arbetshörnan är en viktig komponent. Den gör att människor kan arbeta tillsammans på en skärm, och att den kan användas av alla. Genom att lyfta blicken är det mer sannolikt att mötesdeltagarna fångar de övrigas fulla uppmärksamhet och att fler deltagare bidrar till diskussionen, i motsats till möten där alla är upptagna med att titta ned på sin egen utrustning.

Vi tror att människor kan åstadkomma mer när de kan fokusera på mötet istället för på tekniken, vilket är orsaken till att vi prioriterar att göra våra skärmar så lättanvända som möjligt. En annan prioritet är det vi kallar Pen-on-Paper-tekniken, som gör det nästan lika naturligt att skriva och rita på våra skärmar som att använda penna och papper.

Genom att den interaktiva skärmen är ansluten till företages nätverk underlättas inte bara videokonferenser. Det gör också att samarbetet blir enklare och effektivare då man på ett transparent sätt kan spara och utbyta information och idéer mellan mötesdeltagarna.

I korthet måste digital teknik komplettera mänsklig interaktion snarare än att ersätta denna. Det är detta synsätt vi utgår från när vi utvecklar våra Visual Solutions-lösningar.

Sharp förbättrar kontinuerligt Visual Solutions-tekniken för att tillfredsställa arbetsplatsens föränderliga behov och tillhandahålla rätt verktyg för varje uppgift. Om du vill ha information om hur vi kan främja din verksamhet, kontakta oss.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social