Kontakta oss

Hur Sharps BIG PAD-skärmar behåller designförsprånget

London, 01.06.2016

Interaktiva skärmar såsom Sharp BIG PAD-serien – i praktiken gigantiska pekskärmar – kan bidra till en revolution i vårt sätt att arbeta. De gör det fantastiskt enkelt att tillsammans kläcka idéer eller presentera information för en publik som kan interagera med skärmen

Sharps utgångspunkt är att de bästa skärmarna är de som gör det möjligt för människor att arbeta på ett nytt och digitalt sätt. Det ska inte finnas några reella begränsningar för hur man interagerar med skärmen. Den måste vara bättre än ett blädderblock och tuschpenna och lika enkel och intuitiv att använda, annars ser människor ingen anledning att byta teknik.

För Sharp är det avgörande att behålla teknikförsprånget, vilket är anledningen till att vi nyligen har lanserat BIG PAD Pro med kapacitiv pekteknik (P-CAP). Tekniken bygger på elektrisk konduktivitet för detektering av beröring, vilket är en snabbare och mer responsiv teknik än nuvarande tekniker.

Den huvudsakliga fördelen med den överlägsna -PCAP-pekskärmstekniken är att den liknar den teknik som används för mobiltelefoner och surfplattor. Det gör att människor känner igen en teknik som de upplever som tillförlitlig.

I följande video får du mer information om hur vårt BIG PAD-sortiment har utvecklats:

Gränssnittets utveckling

Vi har utvecklat BIG PAD under sex år. I teknikvärlden är sex år en lång tid, och under denna tid har vi gjort stora förändringar av både hårdvara och operativsystem. Omvärlden har lärt sig att använda och anpassa sig till pekskärmsteknik.

När vi började med pekteknik var vi tvungna att lägga ner mycket arbete på drivrutiner och skapa och utveckla pekskärmsfunktionalitet, eftersom den helt enkelt inte existerade vid den tidpunkten. Det var helt enkelt ett mycket komplext projekt.

Sedan dess har både Microsoft och Apple till stor del baserat sina operativsystem på pekteknik. Många av de funktioner vi skapade har nu implementerats och förenklats i operativsystemen, vilket har gjort pekskärmsanvändningen mer transparent.

Detta har i sin tur påverkat vår design av BIG PAD-gränssnittets utseende och funktion och gjort användningen enklare.

På senare tid har vi i samarbete med flera partner utvecklat ett kundanpassat BIG PAD‑gränssnitt. I Tyskland har Sharp arbetat med smartPerform, en mjukvarulösning som marknadsförs av företaget Immersion7 GmbH. smartPerform är en standardiserad mjukvaruplattform som gör det enkelt att skapa en interaktiv och attraktiv produktupplevelse. Med smartPerform kan man skapa till exempel en informationstillämpning för ett multi-touch-bord, ett användargränssnitt för ett konferensrum eller en holistisk, interaktiv upplevelse för en utställningslokal.

Sharp använde smartPerform för ett projekt för Sparkassenakademie Baden Württemberg i Stuttgart i Tyskland, där vi erbjöd akademins lärare och elever ett helt nytt, interaktivt sätt att undervisa och studera.

- Interaktiva skärmar används på ett helt annorlunda sätt. En datorskärm är konstruerad för externa hjälpmedel såsom en mus och ett tangentbord. Knappar och övriga element på en interaktiv skärm är vanligtvis mycket mindre, och kräver ett arbetssätt som man behöver lära sig och bli van vid. Det är därför mycket viktigt att gränssnittet är attraktivt utformat så att användaren inte upplever att skärmen är överhopad med information, säger  Felix Wohlfahrt, produktchef vid smartPerform, om företagets syn på design.

 

Framtiden är interaktiva väggar

I många avseenden är vi bara i början av utvecklingen av interaktiva skärmar. Hittills har utvecklingen till stor del präglats av storleksaspekten. Även om en infallsvinkel även fortsättningsvis kommer att utmärkas av "ju större desto bättre" så är detta inte rätt lösning för alla användare.

I vissa avseenden har vi kommit till vägs ände när det gäller skärmstorleken. Detta beror på de praktiska och fysiska aspekterna som gör sig gällande med en interaktiv skärm. Det finns emellertid fortfarande en önskan om större interaktiva ytor – i form av det som vi föreställer oss som interaktiva väggar.

I linje med detta lanserar vi vår flerskärmslösning som gör att vi kan koppla samman upp till tre BIG PAD-skärmar till en stor interaktiv yta. Med dessa skärmar kan ännu fler personer interagera och samarbeta.

Detta är ett spännande marknadssegment som vi förväntar oss ska utvecklas snabbt. Jämfört med att använda en enda stor skärm skulle ett flexibelt system kunna utgöras av en stor skärmvägg, eller delas upp och användas som flera enskilda ytor.

När det gäller användargränssnittet så är de nuvarande verktygen avsedda för en enda skärm, och har helt enkelt skalats upp så att gränssnittet omspänner flera enheter. Jag tror att vi kommer att interagera och samarbeta med flerskärmssystem på ett annorlunda sätt än med en enda skärm, och att användargränssnittet därför kommer att utvecklas på olika sätt.

I sista hand består den verkliga utmaningen inte av teknik eller hårdvara, utan av företagens kulturella struktur. Hur kan vi se till att BIG PAD-skärmar används på ett effektivt sätt och att företagen upplever positiva resultat av samarbete?

Människor tycker om att använda papper och penna, och tricket är att hitta ett sätt som omvandlar innehållet på papper till digitala data som ger ett mervärde och kan användas på olika sätt. En transparent kombination av idékläckningssessioner i pappersform med digitala utdata är något som vi ägnar mycket tid och energi åt att lösa. Målet är att kunna använda båda teknikerna och utnyttja det bästa från båda världarna.

Vi befinner oss bara i början av en fantastisk resa med interaktiva skärmar. Det här är verkligen en innovativ teknik, och vi är stolta över att befinna oss i främsta ledet.

.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social