Kontakta oss

Hur IOT-sensorer och smartare byggnader kommer att förbättra välbefinnandet under möten

Kontorsmiljön har en långtgående effekt på produktivitet och många studier har försökt isolera och mäta inverkan av faktorer som temperatur, luftkvalitet och belysning.

Sharps rapport tillsammans med Dr Nigel Oseland tittar på det här forskningsområdet och menar att även samarbete och allmänt välbefinnande under möten kan sammankopplas med miljön, och att IOT-sensorer och smartare byggnadsstyrning kommer att bli de viktigast medlen för att optimera produktiviteten.

Varför behöver vi bry oss om temperaturen i våra mötesutrymmen? Eller belysningen?

Enkelt utryckt, vi spenderar mycket tid och pengar på möten, så vi behöver få till dem på ett bra sätt. Vi använder stora och dyra golvytor till möten – och vi lägger ner mycket tid på att delta i dem. Sharps forskning beräknar detta försiktigt till 25 timmar per person och månad för europeisk kontorspersonal.

Många saker påverkar hur lyckat ett mötesutrymme blir och produktiviteten hos de personer som använder det. Men miljöfaktorer som temperatur och luftkvalitet utgör grunden. Mängder av akademisk forskning visar på den betydande inverkan som de här betingelserna har på våra arbetsprestationer.

I en genomgång av 75 studier jämförde Oseland & Burton studier som visade på en direkt effekt på prestationen av de olika miljöfaktorerna, inklusive temperatur, luftkvalitet och belysning, etc. De beräknade att den genomsnittliga förbättringen relaterad till luftkvalitet var 1,4 procent, temperatur 1,2 procent och belysning 1,1 procent. Kombinationen av att ha tillräcklig luftkvalitet, temperatur och belysning skulle kunna förbättra personalens generella prestationer med cirka 2,5 procent.

 

Användning av Windows collaboration display från Sharp

Det som är verkligt spännande är att du nu, för första gången, snabbt och enkelt kan börja övervaka miljön för dina möten med hjälp av Windows collaboration display från Sharp.

Utöver en mängd funktioner för att förbättra samarbetet är collaboration display först med att inkludera smartare sensorer som mäter nivåerna för temperatur och luftfuktighet, allmänljus, luftkvalitet och potentiellt till och med antalet deltagare i möten.

Displayen och Sharps WorkSpace Intelligence-plattform ger dig en instrumentpanel med miljöinformation som inte tidigare varit möjlig med en så tekniskt okomplicerad och kostnadseffektiv lösning.

Detta banar vägen för smartare molnbaserade system för byggnadsstyrning utan att investeringar i fysiska ändringar av byggnaden behövs. Utöver förbättrad produktivitet bidrar bättre styrning av miljöförhållandena till att minska slöseri och spara pengar.

Det är till exempel ett stort resursslöseri att ha belysningen tänd och luftkonditionering igång i mötesrum när de inte används eller att ha för varma eller för kalla rum, vilket är vanliga klagomål. Hur mycket skulle man kunna spara om en byggnad "vet" när belysningen ska slås på eller av eller när ett rum ska kylas inför ett möte?

En byggnad där alla system är integrerade och optimerade – en "högpresterande byggnad" - kan ge en 40-procentig minskning av energikostnaderna enligt Institute for Market Transformation (2017). Men införande av smartare teknik och artificiell intelligens kommer att minska kostnaderna i alla kontorsbyggnader.

Windows collaboration display och Sharp WorkSpace Intelligence ger tillsammans med molnplattformar som Microsoft Azure utgångspunkten för att införa smartare system. När du till exempel vet temperaturen i ett mötesrum och kan skicka den informationen till molnet, och från molnet kan kommunicera den till ditt värme- och kylsystem för en åtgärd, har du ett system som anpassar sig till hur dina mötesutrymmen används.

Vi tror att detta är början av en revolution inom smartare utrymmen.

Vi ser fram emot att våra kunder automatiserar sina mötesmiljöer för att åstadkomma de perfekta förhållandena för produktivitet och välbefinnande.

 

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social