Kontakta oss

Hur Sharps interaktiva BIG PAD-skärmar kan göra dig mer produktiv

London, 01.02.2017

AV-specialisten GPS Installations och Sharp har tillsammans skapat en unik demonstrationsanläggning i nordöstra England. Nedan beskriver vi hur den används vid presentation av BIG PAD-innovationer.

GPS Installations är en audio- och videospecialist baserad i Cramlington i nordöstra England som tillsammans med Sharp marknadsför avancerade interaktiva skärmar till lokala och regionala företag.

Många olika företag i landet erfar redan att interaktiva skärmar är ett ovärderligt hjälpmedel. De har blivit ett nav i mötes- eller styrelserummet och gör att företag snabbare kan utbyta information, utbilda personal och ge bättre presentationer.

Det är betydligt effektivare att visa människor hur en interaktiv skärm kan förbättra deras arbete än att bara berätta om det, och det är så GPS arbetar.

- Tack vare vårt samarbete med Sharp och vår demonstrationsanläggning kan vi visa företag hur effektivt den här utrustningen kan befrämja personalens dagliga uppgifter. Exempelvis kan mötesdeltagarna ansluta sin personliga utrustning till BIG PAD via SHARP Display Connect, göra anteckningar som alla deltagare kan se eller dela eget innehåll direkt till BIG PAD-skärmen vilket möjliggör effektiva, flexibla möten utan behov av pappersdokument, säger Gavin Parks, direktör vid GPS Installations

- Du kan använda skärmen som ett kostnadseffektivt videokonferenssystem för snabba möten mellan olika kontor, vilket sparar tid och pengar och gör verksamheten mer produktiv.

- Du kan markera saker i dokument med hjälp av färgmarkeringsverktygen, rita skisser och göra markeringar i ritningar, eller göra anteckningar som kan omvandlas till vanlig text med verktyget för handskriftsigenkänning och delas i ett lättläst format till flera enheter direkt från skärmen.

 - Vi visar också hur Windows 10-plattformens inbyggda funktioner, till exempel Windows Ink Workspace, Sticky Notes och Microsoft OneNote, verkligen blir användbara tillsammans med en interaktiv skärm. Vår expertis på denna marknad och denna typ av teknik garanterar att kunderna får sakkunnig rådgivning och en lösning som uppfyller verksamhetens behov.

Demonstrationerna hjälper kunderna att på ett mycket konkret och fruktbart sätt få en uppfattning om tekniken samt värdefull kunskap om Sharp och deras utrustning. Gavin säger: - Nya kunder har begränsad kunskap om interaktiva skärmar och är ofta omedvetna om vilka funktioner som är möjliga. Efter en genomförd demonstration är det alltid mycket tillfredsställande att se att kunderna förstår hur den senaste tekniken kan göra deras möten bättre och effektivare på många sätt. Kunderna ser många olika typer av fördelar.

- Nya användare blir överraskade av hur mycket mer produktiva de blir när de använder en interaktiv skärm. Gavin forsätter  - De gillar möjligheten att ögonblickligen kunna titta på webbsidor, se videor, göra anteckningar ovanpå webbsidor och dela ut innehåll till personliga enheter. Detta sparar tid och förenklar i hög grad den informationsdelning som är nödvändig i alla verksamheter.

På den här marknaden ökar konkurrensen från mindre fabrikat oupphörligen, men Gavin anser att Sharp BIG PAD har avgörande konkurrensfördelar i form av företagsfunktioner, prestanda och avancerade teknikfunktioner:  - Våra kunder känner sig ofta förvirrade av de olika inköpsalternativen, men våra demonstrationer ger dem förtroende för Sharp och kvaliteten på de produkter, inklusive support efter försäljning, som vi erbjuder.

Utöver funktioner för interaktiv kommunikation möjliggör Sharps interaktiva skärmar papperslösa möten via trådlös anslutning av bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor, plus att presentationsfunktionerna medger smidiga Power Point-presentationer inklusive Sharps färgmarkeringsverktyg med handskriftsigenkänning. Vid behov av konferenssamtal med många deltagare är smidig videokommunikation utan tillkommande kostnader möjlig tack vare portarna för webbkameraanslutning.

GPS Installations och Sharp hjälper små och medelstora företag att hitta rätt i teknikdjungeln och välja de interaktiva skärmar som passar bäst.

- GPS Installations är välkända på marknaden för interaktiva skärmar i nordöstra England. De har ett gott rykte för sitt service- och installationsarbete och vi ser fram emot att utveckla detta partnerskap ytterligare till gagn för våra kunder, säger Angela Townsend, säljchef vid Sharp UK om relationen.

Audio-videoåterförsäljare såsom GPS Installations är viktiga för Sharps framgångar då de gör det möjligt för lokala kunder att få praktisk erfarenhet av Sharps produkter på ett betydligt enklare sätt än vad som annars vore möjligt. Om ditt företag eller din utbildningsavdelning planerar att investera i interaktiva skärmar och söker efter en lokal leverantör, kontakta oss så ska vi hänvisa dig till närmaste återförsäljare.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social