Kontakta oss

GDPR-efterlevnad

Varför är den allmänna dataskyddsförordningen viktig? Den utgör en viktig förändring då mängden data som företag lagrar och använder idag är ofantligt mycket större än 1995, då EU:s tidigare direktiv för datasäkerhet fastställdes.

Syftet med den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med GDPR (formellt EU-bestämmelse 2016/679) är att fastställa relevanta regelverk för den moderna digitala världen och skydda personuppgifter som numera samlas in, lagras och används i betydligt mer omfattande och djupgående analyser för beslutsprocesser och marknadsföring.

Allmänna dataskyddsförordningen och dokumentsäkerhet. GDPR fokuserar huvudsakligen på onlinedata, men bestämmelserna gäller även fysiskt lagrade data. Detta innebär att företag måste vara aktsamma om information som skrivs ut, kopieras, scannas och faxas. Utskrifter från ett multifunktionssystem som lämnas i utmatningsfacket är sårbara för obehörig åtkomst och kan betraktas som ett brott mot den allmänna dataskyddsförordningen.

Även oskyddade nätverksskrivare och multifunktionssystem utan krypterings- och dataraderingsfunktioner kan utgöra en risk. Dokument som lagras i dessa kan utgöra ett mål för inkräktare som vill stjäla information. Om skrivaren eller multifunktionssystemet inte har en inbyggd brandvägg kan utrustningen även användas som plattform för intrång i andra system.

Hur Sharp kan bidra till efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen. Sharp har ett stort sortiment säkerhetslösningar som kan hjälpa dig att efterleva GDPR. Dessa inkluderar modern teknik och säkerhetsfunktioner inbyggda i våra multifunktionssystem och säkra utskrifts- och dokumenthanteringslösningar.

Med våra IT-tjänster, såsom datorskydd och trygg säkerhetskopiering, kan vi hjälpa dig att skydda din information, oavsett företagets storlek, utan att personalen upplever några nackdelar av detta.