Kontakta oss

Fem fakta om Sharps multifunktionssystem, säkerhet och din verksamhet

Skrivarna på ditt kontor är lika sårbara för intrång som de nätverksanslutna datorerna. Vi ska analysera fem metoder som Sharp tillämpar för att hantera dessa hot och skydda företagets information som involverar våra multifunktionssystem.

Sharps breda sortiment av multifunktionssystem har många nödvändiga säkerhetsfunktioner och säkerhetslägen. Vi har även ett omfattande sortiment av prisbelönta dokumenthanteringslösningar som hjälper dig att säkra din affärsinformation. I Security Reference Chart finns detaljerad information om de standard- och tillvalsfunktioner som vi erbjuder.

Vi tar dina affärsprocesser och din säkerhet – såväl lokalt som externt – på fullaste allvar. Därför arbetar vi fortlöpande med att lägga till och förbättra säkerhetsfunktionerna i Sharps multifunktionssystem.

Datasäkerhet – världens första och bästa multifunktionssystem

Datasäkerhet är en grundläggande faktor när det gäller multifunktionssystem och skrivarsäkerhet. Sharps multifunktionssystem har standard- och tillvalsfunktioner som skyddar data som är lagrade i systemet eller överförs mellan olika enheter.

Sharp var den första tillverkaren av multifunktionssystem att erhålla Common Criteria‑certifering, och var också den första som erhöll EAL4 för ett datasäkerhetskit (DSK).

Datakryptering

När datakryptering är aktiverad i multifunktionssystemet används 256-bitars AES‑kryptering (Advanced Encryption Standard) vid dataöverföring och innan data sparas i systemets minne eller på dess disk.

Dataöverskrivning

Med upp till 10 gångers överskrivning med slumpmässigt valda siffror raderas data effektivt på multifunktionssystemets hårddisk. Metoden för dataöverskrivning kan anpassas efter varje organisations säkerhetskrav.

Leasingperiodens slut

Sharps dokumentsystem har en raderingsfunktion som aktiveras vid leasingperiodens slut, som garanterar att alla konfidentiella data skrivs över innan utrustningen returneras.

Nätverkssäkerhet

Sharps multifunktionssystem har ett intelligent nätverksgränssnitt, bestående av en brandvägg, som kan begränsa åtkomsten till att gälla bara vissa datorer i nätverket via IP- eller MAC-adresser, och selektivt aktivera eller blockera protokoll och portar för varje enskild enhet.

Sharp betraktas fortsatt som en av branschens säkerhetsinnovatörer, och företag och ämbetsverk över hela världen förlitar sig på Sharp för att förhindra att konfidentiella data hamnar i obehörigas händer.

Kontakta oss om du vill ha mer information om Sharps multifunktionssystem och hur våra lösningar kan hjälpa dig att bättre skydda företagets affärsinformation.

Kontakta oss

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social