Kontakta oss

Fallstudie – Sharps energisparlösning Smart Chap

I det här avsnittet beskrivs hur Smart Chap hjälper en villaägare i Tyskland att göra sin solenergianläggning effektivare.

Med rätt infrastruktur i bostaden kan man fortsätta använda solenergi långt efter solens nedgång. Sharps intelligenta energistyrsystem Smart Chap kan effektivt driva din bostad med hjälp av fritt tillgängligt – dock ofta oförutsebart – solljus hela dagen.

Smart Chap kan användas i bostäder där solcellspaneler och en batterilösning har installerats. Energi som produceras under dagen lagras och kan användas effektivt när som helst.

Smart Chap analyserar bostadens energianvändning och styr energin som används av hushållets maskiner och annan utrustning så att den används så effektivt som möjligt. Systemet kan ta emot information från olika enheter i bostaden via Smart Grid Ready‑gränssnitt, eller via trådlösa kontaktdosor eller relän.

Enheterna kan slås på eller stängas av enligt fördefinierade villkor, till exempel påslagning vid tidpunkter då det finns ett överskott på solenergi eller i en specifik ordning.

Vid användning av Smart Chap för styrning av lagring och förbrukning av energi kan en bostad producera upp till 95 procent av elbehovet under sommarmånaderna, och upp till 80 procent i genomsnitt under årets övriga månader.

Vi ska illustrera vad detta betyder för en villaägare i verkliga livet genom att granska ett hus i Rendsburg, Tyskland, där energiförbrukningen har registrerats och övervakats under ett helt år.

 

Före installation av solenergisystemet

  • Årlig elförbrukning: 2 700 kWh hushållsel + 1 000 kWh för uppvärmning av tappvarmvatten (gasförbrukning)
  • Inga solcellspaneler och ingen egen varmvattenpump

 

Installerad hårdvara

För att producera solenergi monterades solpaneler på takets syd- och västsida. För att kunna använda denna energi måste växelström konverteras till likström. För detta ändamål användes en Victron batteriväxelriktare. För lagring av energin anslöts växelriktaren till ett batteri med 5 kWh effektiv lagringskapacitet.

I denna installation installerade villaägaren dessutom en Smart Grid Ready‑varmvattenpump för tappvarmvatten. Normalt är rumsuppvärmning och varmvatten bostadens största energiförbrukare. Värmepumpar utnyttjar värmen i omgivningen, men oftast krävs tillskottsenergi från andra energikällor under den kalla årstiden för att täcka hela energibehovet. En del av detta extra energibehov kan nu genereras i form av solenergi med hjälp av Smart Chap.

Vid överskott på energi genererad av solcellspanelerna aktiveras värmepumpen via Smart Chap. Detta är lönsamt på flera sätt: en värmepump förbrukar 1 kWh solenergi för att producera 3 - 4 kWh värme, samtidigt som förbrukningen av fossila bränslen kan minskas.

Smart Chap-energistyrenheten är installerad i kopplingsdosan och utnyttjar hårdvarans alla fördelar. Den kan övervakas från valfri plats via Smart Chap-appen, som finns för iOS, Android och Windows.

Resultat efter ett år

Den årliga elförbrukningen uppgick till 1 000 kWh, vilket inkluderade el för uppvärmning av tappvarmvatten. Detta innebär en elbesparing med 1 700 kWh.

Då en varmvattenpump för uppvärmning av tappvarmvatten utan gasanvändning var installerad, blev gasbesparingen 1 000 kWh.

Under året genomgick batteriet 200 cykler, dvs processer av uppladdning och efterföljande urladdning. Det är värt att notera att det använda batteriet är garanterat för 5 000 cykler, vilket innebär att med samma användningsfrekvens varar batteriet ca 25 år.

Under sommarmånaderna visade systemet vad det dög till, då dess självförsörjning steg till 97 procent i maj och 96 procent i juli.

Övriga nyckeltal:

  • Minskning av elkostnaderna med 65%.
  • Minskade kostnader för el under det första året: €500 (årlig ökning till följd av stigande elpriser).
  • Självförsörjning från april till september: >90 %.
  • Värmepumpens elförbrukning: 700 kWh (400 kWh från direkt solenergi och 300 kWh från elnätet).

 

Fördelar med övergång till solenergi

Utöver de miljömässiga fördelarna med att använda förnybar energi så innebär det också en högre grad av självförsörjning, och att man inte längre är lika beroende av det allmänna elnätet och därmed kan undvika att drabbas av plötsliga elprishöjningar. Nu är det en gynnsammare, och viktigare, tidpunkt än någonsin att utnyttja solenergin.

Kontakta oss

HERMAN LUNDQUIST
Nordic Marketing Director
herman.lundquist@sharp.eu

Social