Kontakta oss

Systemet finns för närvarande i Tyskland och Storbritannien, en utvidgning till ytterligare länder planeras.

Modullösning

"Smart Chap" är ett modulärt hemenergihanteringssystem som utformats för att maximera den inhemska konsumtionen av solenergi och effektivt hantera elektrisk utrustning i hemmet.

Den grundläggande konfigurationen av systemet består av en elektronisk kontrollenhet, ett PV-system, en batterilagringsenhet, en batteriinverter och en särskild elmätare. Kärnan i systemet är den elektroniska kontrollenheten, som samordnar alla komponenter. Systemet kan styras via appen "Smart Chap", en innovativ övervaknings- och kontrollapplikation. Den framtidsinriktade öppna plattformstrategin för integration av ytterligare hårdvara och programvara är vad som gör att lösningen utmärker sig.

Intelligent app

”Smart Chap”-appen kan användas för övervakning och styrning av energiflöden i hemmet.

Övervakning

Med hjälp av energihanteraren kan kunderna övervaka energiflödena i sina hem via surfplatta eller smarttelefon,
t.ex. hur mycket el som för närvarande produceras av solenergisystemet på taket, batteriets laddningsstatus och hemmets aktuella energibehov. Energihanteraren visar hur mycket egenproducerad energi som används, och vid vilken tid på dygnet. Den mäter även hemmets självförsörjningsgrad ur energisynpunkt och visar hur denna kan förbättras. Alla dessa data sparas och kan sedan visas grafiskt för utvärdering av specifika perioder.

Förbrukningsanalys

I nästa utvecklingssteg kommer den även att kunna dela upp energiförbrukningen för de viktigaste strömförbrukarna i hemmet (t.ex. kyl, frys, TV) för identifiering av ”energislukare” och möjligheter till energibesparing. Denna process kallas uppdelning.

Styrning

”Smart Chap”-appen kan inte bara användas för övervakning av energiflöden, utan även för styrning av energilagring, energitillförsel till det allmänna nätet och energiförbrukning.

Tidsförskjutning

Utmaningen i samband med maximering av egenproducerad solel för hushållsförbrukning ligger i att solenergi bara produceras på dagen, medan den i ökande grad bara behövs i privathushåll då solen inte längre skiner. Styrning av energilagringen är ett sätt att lösa detta problem och göra solenergi tillgänglig i hemmet dygnet runt.

Förbrukningsstyrning (toppbelastningsutjämning)

Appen har redan en smart elförbrukningsfunktion som innebär att användarna kan styra strömförbrukare via ett trådlöst eluttag. I framtiden kommer det även att finnas möjlighet till direktstyrning av ”smarta elnätsklara” enheter.
Dessutom finns redan en väderprognosfunktion integrerad i appen. Denna kommer i ett senare skede att användas för styrning av elektrisk utrustning, exempelvis för att automatiskt starta en tvättmaskin eller en värmepump om solen skiner.

Specialfunktioner

Högkvalitetskomponenter

Sharp är en av världens ledande specialister på solenergilösningar, med över 55 års branscherfarenhet som omvittnar vår kunskap och tillförlitlighet. Kärnkomponenterna i systemet, d v s solpaneler, batterilagring, och ”Smart Chap”-appen, har alla utvecklats och tillverkats i Tyskland och kommer att certifieras av VDE (tysk sammanslutning för el, elektronik och IT).

Flexibel modullösning

Den modulbaserade uppbyggnaden medger användning av enskilda komponenter och styrning av anslutna enheter. Detta innebär att lösningen lämpar sig både för nya PV-installationer och för PV-system som redan installerats.

Öppen plattform

I källösningen från Sharp används Sharps solcellspaneler, ett 5 kWh litiumjonbatteri från BMZ och en batteriinverterare från Victron. Det är dock den öppna plattformen som utmärker denna lösning. Detta innebär att systemet i princip även är kompatibelt med energiproduktionssystem från andra tillverkare (sol, vatten, vind) och därmed idealiskt för landsomfattande eftermontering. Likaså är det enkelt att integrera batterier och batteriinverterare från andra tillverkare så länge relevanta drivrutiner programmeras. Systemets standardgränssnitt utökas kontinuerligt.

Förbrukningsanalys

Förbrukningsanalysfunktionen ger kunderna en tydlig överblick över elanvändningen. Därigenom kan ”energislukare” enkelt identifieras och vid behov bytas ut.

Hållbarhet—Energy Shop

Kunder som köper ”Smart Chap”-lösningen får automatiskt tillgång till Energy Shop, där de kan uppgradera med den senaste hårdvaran och nya appar.

Appen själv uppdateras automatiskt med den senaste firmware-versionen. Med HEMS-lösningen från Sharp kan kunderna känna sig säkra på att konstant hålla jämna steg med utvecklingen på marknaden.harp, customers can be assured that they are constantly keeping pace with developments in the market.

Smart Home-lösning

I senare utvecklingssteg får systemet även en integrerad ”Smart Home”-lösning med utökad enhetsstyrning. Detta möjliggör dessutom styrning av t.ex. värmepumpar, termostater, luftkonditioneringssystem, belysning och larmsystem.

OEM/white label-lösning

Vid begäran från en affärskund, t.ex. ett kraftbolag, kan programvarans användargränssnitt anpassas efter företagets egen design.

Systemövervakning

Vid begäran från en slutkund kan elföretaget och installatören övervaka alla installerade system via Installer Centre.

Alla fördelar

Produktion av ren energi, inga CO2-utsläpp och sänkt energiförbrukning är bara några av fördelarna för slutkunden.

Miljöskydd

Nowadays, the public are more aware of the importance of protecting both the climate and the environment. As such, the production of clean energy and the reduction of energy consumption are high on the agenda. The user can make an active contribution to the energy transition and ensure that the planet remains in good shape for future generations.

Ekonomiska fördelar

Elpriserna går upp medan installationskostnaderna för solenergisystem sjunker — tillsammans innebär dessa två faktorer att det är en bra investering att skaffa ett PV-system. Med ”Smart Chap”-lösningen kan användarna även styra och optimera sin hushållsförbrukning och därmed få smarta kostnadsbesparingar. Statsbidrag och skattereduktioner kan ge ytterligare ekonomisk uppmuntran på nationell nivå.

Frihet och kontroll

Kunder kan få mycket större frihet och säkerhet genom installation av ett solenergisystem. De blir inte längre bundna av tariffer och prishöjningar, och med hjälp av ”Smart Chap”-appen kan de styra sin egenproducerade elektricitet efter omständigheter och eget behov. Tack vare appen har kunden alltid överblick över energiflödena i sitt hem.