Kontakta oss

Dokumentsäkerhet

Med Sharps lösningar för dokumentsäkerhet får personalen mer gjort tack vare ett intuitivt arbetsflöde och de inbyggda automatiseringsfunktionerna. Med våra säkra, robusta dokumenthanteringsprocesser kan du dessutom vara säker på att efterleva alla gällande bestämmelser.

Du slipper fragmenterade och ofta mycket spridda dokumentmiljöer. Du kan istället utnyttja ett fullständigt indexerat, centraliserat dokumentlager som gör att personalen kan ägna mindre tid åt att leta efter information och mer tid åt att använda den.

Vid lagring av dokument uppmanas du alltid att inkludera indexeringsinformation och beskrivande metadata. Med funktionen för fritextsökning återfinner du enkelt önskade data, plus att du har tillgång till versionskontroll och logginformation.

Filerna lagras i ett centraliserat, strukturerat och säkert dokumentlager enbart i europeiska datacenter (även lokala serverbaserade installationer är möjliga).

Dina data är skyddade av behörighetskontroller, brandväggar, den senaste krypteringstekniken och redundanta felsäkra system. Du kan också på några minuter konfigurera, ändra eller återkalla behörigheter efter användare eller arbetsgrupp, och dela exakt så mycket information som behövs.