Kontakta oss

Uppnå maximalt oberoende

Tack vare innovativa lagringslösningar är graden av oberoende från elnätet nu högre än någonsin: Kombinationen av solenergisystem och batterilagring täcker upp till 80 % av behoven för ett hushåll, beroende på årstid.

Möjligheterna till självförsörjning med solenergi har länge varit begränsade. Dagtid producerades mer elektricitet än vad som behövdes, och nattetid fanns ingen privat solenergi att tillgå.

Med nya innovativa lagringslösningar kan detta värde nu höjas med upp till 80 %, beroende på väderförhållandena.
Energin som produceras under dagen sparas och kan användas när som helst på dygnet, även nattetid.
Med ett fulladdat batteri fortsätter systemet att tillgodose den egna förbrukningen. Överskottsenergi skickas till det allmänna elnätet.

Användning av solenergi under dagen

Daglig rutin för drift och lagring i ett solenergisystem:

Morgon/förmiddag

Energin som produceras i solenergisystemet används för egen förbrukning. Överskottsenergi lagras i batteriet.

Eftermiddag

Med ett fulladdat batteri fortsätter systemet att tillgodose den egna förbrukningen. Överskottsenergi skickas till det allmänna elnätet.

Kväll

Efter solnedgången tillhandahåller systemet lagrad energi från batteriet för egen förbrukning.

Natt

Även på natten fortsätter systemet att tillhandahålla lagrad energi. Om batteriets kapacitet inte räcker så tillförs energi från det allmänna elnätet.  

Batterikunskap

Att välja solbatteri — viktiga faktorer

Som leverantör av energilösningar erbjuder Sharp — förutom fotovoltaiska moduler (PV-moduler) — batterilösningar för olika behov för att ge kunderna mesta möjliga oberoende från energileverantörer. 

Batteriprinciper

Funktionsprinciperna för de batterier som förekommer på marknaden skiljer sig åt, först och främst beträffande vilka komponenter som ingår. Beroende på batteriernas funktionsprincip kan de antingen lämpa sig som komplement till befintliga PV-system eller som kompletta lösningar för nya installationer.

Batterikapacitet (kWh)

Den användbara batterikapaciteten anges i kWh och indikerar hur mycket energi som kan erhållas från ett fulladdat batteri. Ofta anges även den nominella (totala) kapaciteten, men vanligen är denna inte tillgänglig i sin helhet.
Skillnaden mellan dessa värden är urladdningsnivån (DOD - Depth Of Discharge). Exempel: Ett batteri har en lagringskapacitet på 16 kWh och en urladdningsnivå på 50 %, vilket innebär att 8 kWh finns tillgängligt (50 % av 16 kWh). Batterikapaciteten som erfordras i ditt hem beror på storleken hos ditt PV-system, på strömförbrukningen, samt på hur energioberoende du vill vara. Med rätt lagringslösning kan man utnyttja den tillgängliga kapaciteten till fullo och uppnå maximalt oberoende från elnätet.

Teknik

Det finns två huvudsakliga batteritekniker på marknaden: litiumjonceller och blybatterier. Båda teknikerna har för- och nackdelar. Blybatterier är väletablerade och kommersiellt beprövade, men de är väldigt tunga och skrymmande. Litiumjonceller har högre urladdningsnivå, högre verkningsgrad och är lättare, vilket innebär att de t.ex. även används i högkvalitativa elbilar.

Utrymme

Blybatterier och litiumjonbatterier ställer olika krav på installationsplatsen, t.ex. beträffande utrymme och golvbelastning. Det är därför viktigt att kontrollera i förväg var batteriet ska placeras i huset.

Garanti

Produktgarantier täcker in material- och tillverkningsfel. Prestandagarantin avser batteriets prestandaminskning och garanterar en viss minimikapacitet under garantiperioden, samt ofta även ett minimiantal fulla cykler. Omfattningen av dessa garantier beror på tillverkaren.

Fulla cykler

Processen när ett batteri laddas upp helt och sedan laddas ur till urladdningsnivån kallas en full cykel. En full cykel kan bestå av flera delcykler (uppladdning och urladdning). Under garantiperioden ska ett visst antal cykler kunna uppnås. Det bör beaktas att antalet cykler avser den specificerade urladdningsnivån.

Be vår Sharp-installationspartner rekommendera ett batterisystem som bäst motsvarar dina behov.