Reception-sign-in-screen

Besökshantering

Registrera och spåra besökare till ditt företag säkert och effektivt med vårt besökssystem

Kontakta oss
Andra tjänster & lösningar

Vad är besökshantering?

Med besökshanteringssystemet kan besökare registreras och spåras så att man vet var i en byggnad, eller på en extern plats, besökaren befinner sig.

De flesta arbetsplatser tar normalt emot sina gäster och besökare – leverantörer, kunder, kontraktsanställd personal och anställda – på något sätt och har behov av att veta vilka som befinner sig i byggnadens eller anläggningens olika lokaler, och när de anländer och lämnar den.

Detta är viktigt i identifieringssyfte och även i händelse av brand eller andra allvarliga nödsituationer.

 

receptionist-visitor-sign-in-screen

Skydda både människor och lokaler

Spara tid och pengar

Besökshantering

Med hjälp av mjukvara för besökshantering såsom beröringsfri inloggning kan besökare checkas in digitalt.

Systemet lagrar besöksdata inklusive namn, besöksmottagare, företag, datum och tid. Systemet skickar automatiskt ett mejl till aktuell besöksmottagare med alla detaljer och foto för att säkerställa att besökaren verkligen är väntad, och ge besöksmottagaren tid att förbereda mötet. Systemet kan även informera besökarna om arbetsplatsens säkerhetspolicy och andra riktlinjer.

Funktionen sparar tid och energi för alla genom att besökaren inte behöver vänta på att receptionisten ska bli ledig för besöksanmälan, för att sedan en annan person ska komma och hämta besökaren.

Genom att investera i smart teknik gör du ett gott intryck på besökarna med smidig och effektiv incheckning, och personalen kan ägna sig åt mer produktiva uppgifter.

 

Visitor management kiosk sign-in

Besökssäkerhet

Följ & spåra

I händelse av en nödsituation som brandövning etc kan mjukvaran för besökshantering i hög grad underlätta och eliminera en stor del av det manuella arbetet med att ta reda på vilka personer som befinner sig i byggnaden.

Registrerad information är tack vare spårningsfunktionen mycket tillförlitlig, och då systemet är mycket lättanvänt motiveras besökarna att använda det vid utcheckning.

Minska antalet beröringspunkter med OnLocation Mobile - mobilappen för besökshantering

Sharps mest innovativa mobilapp någonsin. WolMobile finns för alla smartphonetyper och gör att personalen enkelt kan fjärrkommunicera oberoende av tid och plats:

 • Automatisk, platsbaserad incheckning
   
 • Viktiga meddelanden om faror, incidenter, inkräktare etc
   
 • Omedelbar SOS-varning – direkt larm via en knapptryckning
   
 • Förväntad sluttid – kontakta riskutsatt personal och servicepersonal om förväntad sluttid överskrids
   
 • Fjärrincheckning – distansarbetande personal kan checka in med geografiskt läge, vilket gör riskutsatt personal tryggare, och fördefinierade säkerhetskontakter kan vid behov snabbt vidta åtgärder
   
 • Follow Me-funktion – riskutsatt, ensamarbetande eller personal  som arbetar på distans kan känna sig trygg genom att låta Follow Me spåra var de befinner sig via antingen geolokalisering eller kontinuerlig följning

Sharp har en fullständigt integrerad serie mjukvaror för besökshantering. Läs mer om OnLocation mobilappen och tjänster för automatiserad incheckning av besökare.

Visitor management app sign-in

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Säkerställer regelefterlevnad

Det molnbaserade systemet säkerställer efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen - GDPR.

Data lagras enbart för incheckning och spårning, och besökaren kan direkt vid incheckningen se hur data används.

Tidigare innehöll fysiska loggböcker detaljer som fullständigt namn, besöksmottagare, registreringsnummer för bilen och till och med telefonnummer; uppgifter som vem som helst hade tillgång till. Dataskydd var en okänd företeelse. Nu kan arbetsplatser försäkra sina besökare och anställda som checkar in att deras uppgifter är tillgängliga endast för de avdelningar som bearbetar informationen.

Visitor Management signature